>>Karin Keppens : "UVC Brugmann is mijn biotoop"

Karin KeppensSinds april 2009 is Karin Keppens de nieuwe adjunct-directeur van het verpleegkundige en paramedisch departement bij het UVC Brugmann. Eén van haar belangrijkste projecten is de praktische uitvoering van het CESAR-plan.

"UVC Brugmann is mijn biotoop", stelt Karin Keppens met recht en reden. Nagenoeg haar hele carrière was ze onafgebroken aan de slag in het Brugmannziekenhuis. Dat hoeft volgens de nieuwe adjunct-directeur van het verpleegkundige en paramedisch departement niet eens te verwonderen. "UVC Brugmann is een heel stimulerende
omgeving. Wie iets geeft, krijgt ontzettend veel kansen terug
."

Karin Keppens begon bij het UVC Brugmann als psychiatrisch verpleegkundige op afdeling 40 (adolescenten & crisis). Acht jaar later, in 1992, werd ze hoofdverpleegkundige. In 1999, net na de fusie met de site Brien in Schaarbeek, promoveerde ze tot diensthoofd en nog eens een jaar later tot vormingsverantwoordelijke. Als laatste etappe werd ze bijna anderhalf jaar geleden de nieuwe adjunct-directeur van het verpleegkundige en paramedisch departement.

Groei en persoonlijke ontwikkeling

Een voortdurend evoluerende jobinhoud dus, en zo heeft Karin Keppens het ook graag. "Ik sta steeds open voor nieuwe projecten. Ik heb verschillende, bijkomende opleidingen gevolgd, met speciale interesse voor coaching. Groei en persoonlijke ontwikkeling vind ik erg belangrijk om mij goed te voelen in mijn job." Als een direct gevolg van de opleidingen werd Karin Keppens twee keer gedetacheerd als extern consultant in universitaire opdracht, één keer bij het Zwitserse Ensemble Hospitalier de la Côte, en één keer bij de FOD Volksgezondheid. Ook werkte ze anderhalf jaar in bijberoep als zelfstandig trainer/coach.

Karin Keppens

Het plan CESAR

De belangrijkste opdracht van Karin Keppens als adjunct-directeur is de praktische uitvoering van het beleidplan 'CESAR' (zie kader) voor 2010 en 2011. Dat plan werd bijna twee jaar geleden geïnitieerd door mevrouw Anita Clemens, directeur van het verpleegkundig en paramedisch departement, en heeft als eerste bedoeling de patiëntenzorg continu te verbeteren, zowel de objectieve zorgkwaliteit en -veiligheid als de patiëntentevredenheid.
Tweede ambitie van het plan CESAR is meer partnership en transversaliteit. Het is essentieel om verpleegkundigen, artsen en de administratie zo goed mogelijk te laten samenwerken, vindt Karin Keppens. "In het verleden was er te weinig overleg tussen die zuilen. Nu moet 'partnerschap' het sleutelwoord worden." Dat partnerschap krijgt reeds een praktische invulling met de komst van het elektronisch patiëntendossier. "Momenteel tekenen we, samen met projectleiders binnen de verschillende diensten, op papier uit hoe zo'n patiëntendossier er uit moet zien. Dat uniform patiëntendossier bereidt de weg voor het elektronisch patiëntendossier."

Persoonlijk ontwikkelingsplan

De derde doelstelling van het plan CESAR is het optimaliseren van het management en leadership om zo het beroep aantrekkelijker te maken en de talenten van de medewerkers zo goed mogelijk te ontwikkelen. Een concrete illustratie daarvan zijn de competentiegidsen. Bedoeling is dat elke medewerker van het verpleegkundig en paramedisch departement tegen 2012 een persoonlijk ontwikkelingsplan krijgt. "Verwar het niet met een evaluatie. Elke verpleegkundige zal op geregelde tijdstippen met een referent(e) op zijn dienst overleggen welke volgende stappen hij wil ondernemen in zijn carrière, en hoe hij die het beste kan bereiken. Momenteel zit het project nog in een pilootfase. Enkel de nieuw aangeworven medewerkers nemen er aan deel."

Competenties in de praktijk

Karin Keppens vindt de uitvoering van het CESAR-plan bijzonder boeiend. "Van nature ben ik een coach, een people manager. Met dit plan krijg ik de kans de competenties die ik met de bijkomende opleidingen heb verworven, in de praktijk toe te passen. Bovendien is het een project waar ik sterk in geloof, een plan waar de directie trouwens zijn volledige medewerking aan verleent. Het is echt fijn om daaraan mee te werken."

:: CESAR ? :: Het CESAR-plan wil onder andere meer verantwoordelijkheid toekennen aan verpleegkundigen, en hen meer erkenning geven. Uit een eerdere enquête onder de medewerkers bleek immers dat daar een grote nood was, legt Karin Keppens uit. "Vandaar ook de naam van het plan, een verwijzing naar het Bijbelse citaat 'rendre à César ce qui est à César', of 'geef de keizer wat de keizer toekomt'." CESAR is ook het (Franstalige) acroniem voor de waarden en doelstellingen die het huidige beleidsplan van het UVC Brugmann naar voor schuift:
>Duidelijkheid, Samenhang, Samenwerking, Verbondenheid,
>Begeleiding, Expertise, Engagement,
>Kwaliteitsvolle zorg, Tevreden patiënten,
>Aantrekkelijk, Betrokken, Streven naar verbetering en naar rationalisatie,
>Resultaten, Rendement, Rationalisatie.
De communicatie rond het CESAR-plan start dit najaar.
:: Continu in opleiding ::
>1984 Graduaat Psychiatrische Verpleegkunde.
>1990 Diploma Cadre Paramédical (CPSI – ACN).
>1997 Diploma Responsable de formation permanente hospitalier (UCL).
>2004 Diploma Facilitateur local pour le clinical leadership (UCL).
>2005 Certificaat trainer Myers-Briggs Type Indicator.
>2006 Associate Certified Coach bij de International Coach Federation.
>2010 Opleiding MMISS: Executive Mastère en Management des Institutions de Soins et de Santé.
:: Express-CV ::
>1984 Verpleegkundige afdeling 40 Psychiatrie.
>1992 Hoofdverpleegkundige psychiatrie van Daghospitalisatiecentrum P. Sivadon; van Onthaal, Spoedgevallendienst en Bloedafname; en van Afdeling 41 – pilootproject crisisinterventie.
>1999 Diensthoofd site Schaarbeek.
>2000 Vormingsverantwoordelijke Human Resources.
>2003 Vormingsverantwoordelijke Verpleegkundig Departement.
>2009 Adjunct-directeur verpleegkundig & paramedisch departement.

Auteur : Pieter Segaert
Bron : Osiris News (nr 20, september-november 2010)