>>Nationale campagne « U bent in goede handen » 2010-2011

U bent in goede handenDe beperking van nosocomiale infecties in de Belgische ziekenhuizen door middel van een betere handhygiëne vormt, sinds enkele jaren, een absolute prioriteit voor de federale overheden. Een correcte handhygiëne zorgt voor een daling van het aantal ziekenhuisinfecties. Een goede handhygiëne kan dus levens redden !
Daarom organiseert de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu samen met het Federaal platform voor ziekenhuishygiëne voor de vierde keer de nationale campagne « U bent in goede handen » teneinde de handhygiëne te bevorderen.

De periodieke herlancering van een campagne is belangrijk om het effect op lange termijn te verzekeren.  De campagne wordt georganiseerd op federaal niveau maar het zijn de verzorgingsinstellingen, en voornamelijk de zorgverleners zelf, die deze campagne mee onder- steunen.

Laten we overgaan tot de cijfers : 97% van de acute ziekenhuizen, 71% van de gespecialiseerde ziekenhuizen en 68% van de psychiatrische ziekenhuizen hebben deelgenomen aan de 3de campagne « U bent in goede handen » (2008-2009). Wat betreft de observatie van de voorschriften met betrekking tot de handhygiëne, hebben wij in 2008-2009 een gemiddelde nationale verhoging vastgesteld van 58 % voor de campagne tot 69 % na de campagne.

Hierbij geven wij u de planning van de campagne « U bent in goede handen » 2010-2011 :

  • Van 15 november tot 15 december 2010 : observatiemeting voor de campagne.
  • Van 14 februari tot 15 maart 2011 : nationale campagne in de deelnemende ziekenhuizen.
  • Van 18 april tot 30 mei 2011 : observatiemeting na de campagne.
  • Tijdens het jaar 2011 : feedback van de resultaten

Het UVC Brugmann neemt deel. Het team voor ziekenhuishygiëne stelt seminaries voor (met accreditering in ethiek en economie).