>>Diversiteit, daar werken we mee

Het UVC Brugmann heeft op 14 december 2011 het Brusselse label voor diversiteit mogen ontvangen. Het diversiteitslabel heeft tot doel de beste praktijken in diversiteitsbeleid te stimuleren.

Divers denken is vooral er voor zorgen dat iedereen op gelijke voet behandeld wordt, dezelfde kansen krijgt, met dezelfde regels omgaat ! Het voornaamste doel van een diversiteitsbeleid is het neutraliseren van de risico’s tot directe of indirecte discriminatie. 

Meer info : www.diversiteit.irisnet.be

Diversiteit, daar werken we mee...