>>Gert Noël Prijs 2011 toegekend aan de MUG voor de opvang van gezinnen bij een onverwacht verlies

Koning BoudewijnstichtingOpvang van gezinnen bij een onverwacht verliesDe Prijs Gert Noël, toegekend door het Fonds met dezelfde naam en beheerd door de Koning Boudewijnstichting, beloont jaarlijks een initiatief dat het onthaal van patiënt en familie in ziekenhuizen verbetert. Het UVC Brugmann is geselecteerd als laureaat 2011 voor het project "Oprichting van een structuur voor de opvang van rouwende families in het kader van de opdracht van de Mobiele Urgentiegroep (MUG)".

De interventie van de MUG heeft plaats vóór opname in het ziekenhuis in acute medische situaties die soms of zelfs vaak uitlopen op het onverwacht overlijden van de patiënt.
Het project gaat uit van de vaststelling dat het MUG-team op het terrein niet bij machte is om de familie te helpen in geval van een onverwacht overlijden. Omdat dit niet de eerste taak is van de MUG, omdat het MUG-team geen deskundigheid heeft op dit terrein en ook omdat hiervoor geen tijd is. Het is bekend dat de laatste momenten van het leven en de omstandigheden van het overlijden een grote en blijvende impact hebben op het vermogen van de naasten om een rouwproces aan te vatten en dus om over het overlijden heen te komen.

Het project wil families die geconfronteerd worden met acuut verdriet na een interventie van de MUG, een voorziening ter beschikking stellen voor psychologische, administratieve en sociale bijstand en opvang, die rekening houdt met de multiculturaliteit in het betrokken gewest (Brussel en omgeving) en op die manier de bestaande leemte invult. Samengevat kunnen we stellen dat deze voorziening een netwerk creëert dat fungeert als vangnet om gerichte hulp te bieden aan families die niet over voldoende middelen beschikken om het verlies te boven te komen.

Uit een eerste evaluatie van het project is gebleken dat het de tevredenheid van de families en het werkcomfort van de MUG- en spoedteams heeft verhoogd en dat ook de relaties tussen de familie en het ziekenhuis in geval van overlijden zijn verbeterd.

Dankzij de Gert Noël Prijs zal het mogelijk zijn om het project uit te breiden tot de Eerstehulpdienst van het UVC Brugmann, op de site Brien (Schaarbeek), door het inrichten van een ontvangstruimte voor familieleden. De prijs zal het ook mogelijk maken om een informatiebrochure op te stellen voor de families en de professionele zorgverleners en een lokale informatiecampagne op te starten voor huisartsen en actoren op het terrein.