>>Fonds Iris-Onderzoek 2011 : 3 projecten van het UVC Brugmann beloond

Overzicht van de UVCB-projecten, die op 30 januari 2012 werden geselecteerd door het beheerscomité van het Fonds iris-Onderzoek, onder beheer van de Koning Boudewijnstichting :

Dr Cherifi (UVCB), één van de laureaten
 • "De impact van een opleidingsprogramma op het voorkomen van nosocomiale sepsis ten gevolge van centrale veneuze catheters: een klinische en epidemiologisch-microbiologische onderzoeksstudie"
  Promotor : Soraya Cherifi (Ziekenhuishygiëne, UVC Brugmann), in samenwerking met het UMC Sint-Pieter – Erasme
  Toegekende bedragen : 30.000€
 • "Ontwikkelingsdyslexie : de opsporing en behandeling verbeteren aan de hand van een fysiopathologisch model"
  Promotor : Paul Deltenre (Neurorevalidatie, UVC Brugmann), in samenwerking met het UKZKF en het UMC Sint-Pieter
  Toegekende bedragen : 50.000€
 • "Prospectieve studie van sikkelcellige subfenotypes door middel van biologische ontstekingsmarkers, hemostatisch en oxydatif, eigen aan endotheliale alteratie binnen een cohort kinderen met sikkelcelanemie"
  Promotor : Nicolas Lefevre (Hemato-oncologie, UVC Brugmann), in samenwerking met het UKZKF, het UMC Sint-Pieter en de IZZ
  Toegekende bedragen : 30.000€

>>UVC Brugmann en onderzoek.