>>Fondation Van Goethem-Brichant-prijs : een extra aanmoediging voor het pijnonderzoek

Dr Samar Hatem

Dr. Samar Hatem kwam als laureate uit de bus voor de Fondation Van Goethem-Brichant-prijs.

Ze kreeg de prijs als bekroning van haar onderzoeksproject naar niet-medicamenteuze pijnbestrijding bij patiënten na een beroerte (cerebrovasculair accident, CVA).

Pijn is een domein dat dr. Hatem bijzonder sterk interesseert, en dus wijdde ze er haar doctoraalscriptie aan. In januari 2011 werd ze kliniekhoofd van de kliniek voor Fysische geneeskunde en Revalidatie van de Hortasite van het UVC Brugmann. De prijs is een grote eer voor de kliniek.

Het lot van personen met een handicap

30% van alle CVA-patiënten krijgt een 'schouder-hand-syndroom' dat op lange termijn invaliderend kan zijn. Symptomen zijn pijnscheuten in de schouder en de arm, en gezwollen handen. Met haar onderzoek wil dr. Hatem de doeltreffendheid evalueren van specifieke revalidatietools (prisma-adaptatie) bij de behandeling van pijn en functionele problemen bij deze patiënten.

De Fondation Van Goethem-Brichant bekroont elk jaar een project dat de levenskwaliteit van personen met een handicap verbetert.

De definitieve resultaten van het onderzoek van dr. Hatem worden verwacht begin 2014.

Bron : Osiris News (nr 26, maart-mei 2012)