>>31 mei 2012 : Werelddag zonder tabak

Zonder tabak

Het volstaat niet een rookverbod uit te roepen in ziekenhuizen of rookhoeken te creëren die aan de wettelijke normen voldoen...

Een antirookbeleid moet ook proactief zijn en aandacht hebben voor preventie.

Dit houdt meer bepaald in dat gezondheidswerkers betrokken worden bij de antirookcampagne en patiënten ertoe worden gestimuleerd te stoppen met roken en zich te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van het roken.

Programma van de Werelddag zonder tabak UVC Brugmann – UKZKF

  • Informatie aan patiënten, ouders, toekomstige ouders, kinderen en personeelsleden over de gevaren van roken en de manieren om te stoppen met roken.
  • Test om koolstofmonoxide (CO) in uw uitgeademde lucht te meten.
  • Een sigaret voor een appel : vanaf 6.45 uur worden in totaal 500 kilo appels uitgedeeld aan het personeel, de bezoekers en de patiënten van de drie campussen van het UVCB (Horta, Brien en Koningin Astrid) en van het UKZKF.
  • Distributie van tuinkerszaden in het kader van de activiteiten van de Nationale Coalitie tegen tabak "Make every day World no tobacco day".
  • Diverses animaties voor kinderen op het thema "roken" (tekenwestrijd, clowns).

>>Rookvrij ziekenhuis.