>>Gratis hulpprogramma via Internet : een nieuw initiatief voor de behandeling van gokverslaving

Gokverslaving

Voor zogenoemde « maatschappelijke ziekten » is het moeilijk om de betrokken personen naar de gepaste zorgprogramma’s te oriënteren.  Het gaat hierbij om zeer uiteenlopende situaties zoals obesitas, gehoorverlies door MP3 spelers, het problematisch gebruik van gealcoholiseerde drank of overmedicatie bij slaapstoornissen. De voornaamste reden in een vroeg stadium is de ontkenning van het probleem. Als de situatie uit de hand begint te lopen is het voor de betrokken persoon dikwijls moeilijk goed in te schatten wat er precies aan de hand is  en vaak is er een terughoudendheid die belet om hulp te zoeken. De redenen zijn zeer uiteenlopend: Ofwel voelt de persoon zich niet klaar voor een verandering, ofwel is deze onvoldoende geïnformeerd over de ter beschikking staande zorgprogramma’s ofwel voelt hij of zij zich op de één of andere manier gestigmatiseerd. Afhankelijkheidsproblemen zijn het voorbeeld bij uitstek voor aandoeningen waarbij de drempel van een “normaal”  gebruik naar een pathologische consumptie wordt overschreden zonder dat de persoon zich hiervan  bewust is.

Het Instituut voor psychiatrie van het UVC Brugmann heeft in de voorbije decennia een substantiële expertise in het domein van de afhankelijkheidsproblemen ontwikkeld. Sinds geruime tijd bestaan er specifieke programma’s voor patiënten met afhankelijkheid van alcohol en toxicomanie. Recent hebben wij evaluatiemodules in de behandeling van nicotine- en cannabiscosumtpie ontwikkeld. Naast ons interesse voor de « traditionele” afhankelijkheidsproblemen  hebben wij de kansspelkliniek Dostojevski opgestart die zich tot personen richt die problemen hebben met pathologisch gokken/kansspelen maar verder ook tot , soms zeer jonge, personen die afhankelijk zijn van het internet.

Wij zetten nu een stap naar een bijkomende behandelingsbenadering door een volledig interactieve website ter beschikking te stellen aan mensen  met een probleem van pathologisch gokken en hun naasten, die informatie verstrekt en ook een online zelf-hulp programma aanbiedt. Deze Belgische primeur is volledig toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is zonder dat de bezoeker van de website zijn identiteit moet prijs geven. Een eerste stap is het verlenen van informatie over de problemen van pathologisch gokken. Aan het einde van deze stap kan de persoon zijn individuele situatie testen door middel van een vragenlijst die de ernst van de situatie weergeeft. Daarna heeft de patiënt toegang tot verschillende therapeutische modules die het mogelijk maken om de interacties tussen het kansspel en de individuele situatie te begrijpen.  Hierna wordt duidelijk gemaakt dat een individuele aanpak noodzakelijk is om een verandering te bekomen. Het programma kan zonder enige tijdslimiet gebruikt worden en heeft tot doel een veranderingsproces te induceren. Vanaf dit ogenblik is het mogelijk om contact op te nemen met een therapeut via internet of via raadpleging. Het programma staat ook ter beschikking van families en zorgverleners die betrokken zijn bij kansspelproblemen. Wij zorgen ervoor dat deze behandelingsoptie via het Internet regelmatig wordt verbeterd en geupdated. Ook worden  bijkomende toepassingen ontwikkeld, met name de behandeling van internetverslaving.

Dit programma werd op onafhankelijke wijze ontwikkeld door het Laboratorium medische psychologie en addictologie, verbonden aan de Université Libre de Bruxelles, in samenwerking met het UVC Brugmann. Dit initiatief werd ondersteund door het FNRS en de nationale lotterij. Het programma is beschikbaar in het Nederlands en het Frans en kan opgestart worden via de website van de kansspelkliniek of via de site stopgokken.gokkliniek.be. Het bevat zes onderdelen met spefieke thema’s zoals : motivatie, de voorbereiding op  verandering, de verandering en hervalpreventie. Ieder onderwerp wordt onder de vorm van oefeningen benaderd met de bedoeling dat de kansspeler aan het denken  gezet wordt zonder dat rechtstreeks contact met een therapeut noodzakelijk is.

Persmededeling

Plaats : Auditorium Pelc (gebouw Ha, kruispunt Stiénon en Rommelaerelaan), UVC Brugmann site Horta
Datum : Woensdag 06/06/2012 van 11u30 tot 14u
Inlichtingen : Kliniek voor Spelverslaving Dostoïevski - Tel. 32 (0)2 477.27.16 - E-mail : cliniquedujeu@chu-brugmann.be