>>De Palaverboom

Begeleiding van patiënten en hun naasten, die in aanraking komen met een neurologische evoluerende ziekte

L'Arbre à Palabres

In Afrika is de palaverboom een traditionele ontmoetingsplaats waar alle mensen van hetzelfde dorp verzamelen, een mengeling van alle generaties, met als doel te praten over de verschillende aspecten van het leven.

De begeleiding van en hulp aan patiënten die lijden aan een neurologisch evoluerende zieke en hun familie werd geïnspireerd en gevoed door dit idee van sociaal contact tussen de verschillende generaties.

In de schaduw van de palaverboom wordt een gratis informatiedienst aangeboden, alsook multidisciplinaire begeleiding gericht naar families van patiënten die lijden aan de ziekte van Alzheimer en vergelijkbare syndromen.

Het doel is om de levenskwaliteit te verbeteren van de patiënt en zijn omgeving en dit dankzij een beter begrip van de ziekte en zijn implicaties.

Deze steun heeft ook tot doel om de thuisverzorging van de patiënt te promoten en te vergemakkelijken.

>>Verklarende brochurePDF.

Neurologisch evoluerende zieke ?Steun