>>Vernieuwingswerken van de dienst Psychiatrie

VerhuizingPsychiatrie

Met vreugde kunnen wij jullie medelen dat belangrijke renovatiewerken gestart zijn op de dienst Psychiatrie van het UVC Brugmann. Deze werken, die een duurtijd kennen van 2 jaar, zullen ons toestaan om in de toekomst onze patiënten in betere omstandigheden te kunnen verwelkomen.

Gedurende deze periode zullen onze klinische activiteiten natuurlijk niet stilvallen : 2 van onze afdelingen van telkens 30 bedden, zijn tijdelijk verhuisd naar de site Paul Brien (5de en 6de verdiep van het Seutin-gebouw) en zullen ginder blijven gedurende 2 jaren.

Psychiatrie

De betrokken afdelingen zijn respectievelijk zorgeenheid 70 (afdeling die hoofdzakelijk patiënten met een depressieve symptomatologie en angststoornissen opvangt) en zorgeenheid 72 (opname van patiënten voor een ontwenningskuur).

Beide afdelingen zijn open afdelingen en kunnen geen patiënten opvangen onder statuut van gedwongen opname noch depressieve/manische/psychotische patiënten in geagiteerde toestand of waarbij een reële kans op acting out bestaat. Deze patiënten zullen, zoals altijd, worden doorverwezen naar de gesloten afdelingen 74 en 76 (dewelke op de site Victor Horta zullen blijven).

Opnames op de afdelingen 70 en 72 worden georganiseerd via intake-gesprekken of via de dienst spoedgevallen die zich nog steeds op de site Horta bevindt (VE 70).

Afspraken voor intake-gesprekken kunnen geregeld worden via 32 (0)2 477.27.31 voor VE 70 en via 32 (0)2 477.27.77 of 76 voor VE 72.