>>Europese dagen over hartfalen

European Heart Failure Awareness Day

Hartfalen treft meer dan 200.000 Belgen. Jaarlijks worden in België 15.000 nieuwe gevallen ontdekt.

De Belgische Cardiologische Liga en de Belgian Working Group on Heart Failure slaan de handen in elkaar om op 6-11 mei 2014 de Belgische bevolking te sensibiliseren. Het UVC Brugmann participeert aan het project.

Programma :

  • Op woensdag 14 mei 2014, van 14u tot 17u : publieke infosessie (met de projectie van een film)
  • Op vrijdag 16 mei 2014, van 12u30 tot 13u30 : klinische sessie voor de geneesheren

In praktijk

Contact : Dr Béatrice PEPERSTRAETE, tel. +32 (0)2 477.34.71
Aanvullende inlichtingen : http://www.hart-falen.be/

>>Kliniek voor Cardiologie.