>>Kennismaking met de vrijwilligers van het UVC Brugmann

Eric, vrijwilliger

Elke week trekken een zestigtal vrijwilligers een paar uur tijf uit om in het UVC Brugmann te komen werken.

Enkele maanden geleden besliste het ziekenhuis om zijn vrijwilliger werking beter te coördineren.

Meteen een goede gelegenheid om deze mensen beter te leren kennen en na te gaan wat hun engagement in het ziekenhuis precies inhoudt.

Auteur : Aude Dion
Bron : Osiris News (nr 37, december 2014-februari 2015)

>>Het vrijwilligerswerk in het UVC Brugmann.