>>Zilverzachte zorg : e-learning voor iedereen toegankelijk op de site van de FOD Gezondheidszorg

Zilverzachte zorg

Het UVC Brugmann is één van de zeven laureaten van de Prijs Zilverzachte zorg van de Koning Boudewijnstichting, een project om zorg te dragen voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis.

Dit project heeft ons toegelaten om, met de plaatselijke betrokken teams, een ethische discussie te ontwikkelen rond de behandeling van oudere patiënten. Op basis van gegevens die bij de patiënten werden verzameld, hebben wij hun prioritaire behoeften geïdentificeerd en een didactisch werktuig voor kritische discussie gecreëerd onder de vorm van een grafisch handvest, dat weldra tot uw beschikking zal worden gesteld in uw zorgeenheden.  

In oktober laatstleden, werd ons modelproject voor een breed publiek voorgesteld tijdens het colloquium « Zilverzachte zorg ».

Wij nodigen u uit om het concept « Zilverzachte zorg » te ontdekken dankzij de e-learningmodule die u ter beschikking wordt gesteld door de FOD Gezondheidszorg. Dit platform biedt didactische en wetenschappelijke leermodules. U vindt er video’s die in onze eenheden geriatrie door een professioneel team werden gedraaid.

U kunt de brochure van de Koning Boudewijn stichting, een ware informatiebron over het onderwerp, eveneens downloaden, en ook de RTB reportage raadplegen.

Wij wensen u aangenaam leesplezier en e-learning en rekenen, elke dag, op u om deze sociale vaardigheden rondom u te verspreiden, iets waarop wij in het UVC Brugmann trots mogen zijn !

Met de complimenten van het pilootteam van het project Zilverzachte zorg, van Mevrouw Nadia Toual, Hoofdverpleegkundige van de afdeling geriatrie, en van Dr Murielle Surquin, verantwoordelijke geneesheer voor de geriatrie.

>>Dienst Geriatrie.