>>Internationale dag van klinische studies

Het team van de klinische onderzoekseenheid

Op 20 mei vond de internationale dag van klinische studies plaats. Deze dag viert de eerste gerandomiseerde en gedocumenteerde studie die gerealiseerd werd door James Lind in 1747 (een Schotse marineschipper).

In België, constateren we dat :

  • het aantal aanvragen voor het starten van klinische studies is gestegen tot 6% in 2015 ;
  • ongeveer 1578 klinische studies waren lopende vorig jaar ;
  • wij bezetten de 2e positie in de Europese ranking van het aantal klinische studies per hoofd van de bevolking.

Onze klinische onderzoeksafdeling bij het UVC Brugmann verleent een actieve steun aan de ontwikkeling van klinische studies in onze instelling en nodigt u uit om een kijkje te nemen op de webpagina.
Deze bevat de lijst van enkele van de lopende klinische studies in ons ziekenhuis.

Hier volgen een enkele belangrijke cijfers :

Statistieken (patiënten/studies)
Statistieken (patiënten/studies)