>>Multiple sclerose : specifieke behandeling in het UVC Brugmann

Multiple sclerose is een neurologische aandoening waarvan de behandeling veel veranderingen heeft ondergaan gedurende de laatste jaren.

De beeldvorming was van groot belang op gebied van de diagnose en lag aan de basis voor de hervorming van de criteria. De MRI is ook betrokken bij de opvolging van de aandoening en de evaluatie van de behandeling. De samenwerking met neuroradiologen is dus een belangrijk element bij de juiste behandeling van deze ziekte.

Op therapeutisch vlak zijn er verschillende geneesmiddelen verschenen. Deze zijn meestal gebaseerd op geďdentificeerde immunologische mechanismen en hun keuze vereist een permanente herbeoordeling van de verhouding risico’s/baten. Deze behandelingen zijn ofwel oraal, ofwel parenteraal en worden meestal verdeeld door onze apotheek via de dagkliniek.

Het beperken van de evolutie van de handicap op lange termijn blijft de grootste uitdaging. Dit rechtvaardigt een globale aanpak van de patiënten want het volstaat niet om enkel geneesmiddelen toe te dienen die nieuwe opstoten of letsels voorkomen.

Multidisciplinaire eenheid

Een neuroloog alleen kan de patiënten niet correct opvolgen om aan de hierboven vermelde kwaliteitscriteria te beantwoorden.

Het concept van een multidisciplinaire eenheid lijkt ons de beste optie voor een globale begeleiding van de patiënt.
In maart 2016 zijn wij gestart met deze activiteit, bestaande uit een verpleegkundige, twee kinesisten, een sociaal assistent, een klinisch psycholoog en een revalidatieneuroloog.

Het werk is gebaseerd op gestandaardiseerde evaluaties, uitgevoerd in het begin en tijdens de behandeling. Het betreft de meting van het stappen volgens afstand en snelheid, evenwicht en manuele handigheid. Vragenlijsten in verband met vermoeidheid, fysisch en psychologisch welzijn, evenals neuropsychologische tests. Problemen in verband met de urineblaas worden ook aangekaart, waarvoor een goede samenwerking met de dienst urologie nodig is. De patiënten worden regelmatig gescreend door de dienst oogheelkunde.

De resultaten worden verzameld in een gegevensbestand voor het maken van retrospectieve statistische onderzoeken die in correlatie kunnen worden gebracht met de neurofysiologische check-ups (geëvoceerde potentialen). Zij worden ook samengevat in een rapport voor de huisarts.
Naast deze check-ups worden de patiënten ook gezien op een speciale consultatie in de polikliniek. Zij kunnen ons gemakkelijk bereiken via een apart telefoonnummer.

Wat zijn de voordelen van dit type behandeling voor de kwaliteit van de zorgverlening voor de patiënt ? Vermits we nog maar enkele maanden bezig zijn, kunnen we nog geen kwantitatieve analyse maken.

Wij hebben reeds wel enkele goede aanwijzingen :

  • De oproep tot viermaandelijkse evaluaties wordt goed onthaald bij de patiënten.
  • De discussie over de resultaten tijdens de consultatie is vruchtbaar, vooral indien zij wordt gekoppeld aan therapeutische interventies.
  • Een systematische benadering laat toe om de abnormaliteiten te detecteren die in een klassieke raadpleging niet zouden besproken worden, bijvoorbeeld op urogenitaal gebied.
  • De toegankelijkheid van het team laat een proactiviteit toe wat betreft de vermelding van de symptomen, van de ziekte zelf of de bijwerkingen van de behandelingen, en in het bijsturen van procedures indien nodig.

>>Departement voor Neurologie en Neurologische Revalidatie.