>>Het Universitaire Ziekenhuisnetwerk van Brussel, een ambitieuze associatie ten dienst van de patiënt

UZNB

De ULB en de ziekenhuizen van de stad Brussel werken al lange tijd samen. In 2005 stelden de ziekenhuizen van de ULB, de stad Brussel en haar OCMW een raamovereenkomst op. De overheden van de ULB en de stad Brussel werken sinds 2014 aan het bepalen van een gezamenlijke strategie voor ziekenhuiszorgen, onderwijs en onderzoek.

De partners hebben de ambitie een van de grootste hospitalo-facultaire groepen op Europese schaal te vormen door een gecoördineerd geheel tussen het UZC Brussel (Instituut Jules Bordet, Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, UVC Brugmann en UMC Sint-Pieter) tot stand te brengen met de Universitaire Klinieken van Brussel - Erasmus Ziekenhuis als academische pijler. De naam: het Universitaire Ziekenhuisnetwerk van Brussel (UZNB).
Vandaag werd een belangrijke stap gezet in de vorming van dit netwerk. Na raadpleging van de ziekenhuizen werd de oprichtingstekst van de associatie op 20 juni door de raad van bestuur van de ULB goedgekeurd en deze middag door de gemeenteraad van de stad Brussel.

« Ons streven past in de Belgische en Europese context om partnerships tussen ziekenhuizen en universiteiten te versterken en te bestendigen», licht Yvan Mayeur toe. « Wij willen voor de openbare ziekenhuizen een visie op de lange termijn ontwikkelen, ambitieus en versterkt door de excellentie van de universitaire gezondheidspool van de ULB

Dit project, verankerd in Brussel, heeft een wetenschappelijke en klinische ambitie die door het vergroten van de kritische massa en de betere coördinatie tussen de teams ongetwijfeld zal gefaciliteerd worden. De kwaliteit van de zorgen en de dienstverlening aan de patiënt zijn het hoofddoel en staan centraal. Het zijn de dokters die, binnen elke specialiteit (oncologie, spitscardiologie, geriatrie, urologie, pediatrie …) grondig hebben nagedacht – of daar volop mee bezig zijn – over hoe we de patiënt het best mogelijke zorgtraject kunnen garanderen, ongeacht via welke toegangsdeur van het netwerk.

« Door de deelname van de ULB aan dit project, dat op gemeenschappelijke waarden steunt, willen wij het potentieel aan klinisch onderzoek van de universiteit vergroten », preciseert Didier Viviers, rector van de ULB. « Ook willen we een harmonieuze evolutie van het onderwijs in het ziekenhuis over de verschillende stagediensten voor de studenten geneeskunde

Via dit project – dat eventueel kan verrijkt worden met relaties met andere partners zoals de Henegouwse ziekenhuizen en de Brusselse ziekenhuispartners – tonen het Erasmus Ziekenhuis en de openbare ziekenhuizen van de stad Brussel hun vermogen en bereidheid om zich aan de onafwendbare evolutie van onze sociale en macro-economische omgeving aan te passen. Met een volksgezondheidsproject dat resoluut op de toekomst gericht is, leggen ze de basis voor een nieuwe solidariteit ten bate van de patiënt.

Het UZC Brussel

De stad Brussel, Haar OCMW en haar vier ziekenhuizen (het Instituut Jules Bordet, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter) hebben beslist om een strategie uit te werken en toe te passen door integratie tussen de ziekenhuizen en de ontwikkeling van gedeelde diensten te bevorderen.

In cijfers

 • Vier ziekenhuizen: het Instituut Jules Bordet, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter
 • 5800 FTE personeelsleden
 • 1836 bedden
 • 1,1 miljoen raadplegingen
 • 58 000 opnames

Het Universitaire Ziekenhuisnetwerk Brussel (UZNB)

In cijfers

 • Vijf ziekenhuizen: het Instituut Jules Bordet, het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter en het Erasmus Ziekenhuis
 • 8.500 FTE personeelsleden
 • 2.700 bedden
 • 1,2 miljoen raadplegingen
 • 80.000 opnames
 • 8.500 geboortes

In data

 • April 2014: start van de bouw van New Bordet, zuil van het toekomstige Universitaire Kankercentrum van Brussel (ULB-IJB) dat in 2020 op campus Erasmus zijn deuren opent.
 • Oktober 2015: een stap dichter bij het toekomstige Kankercentrum door de oprichting van het ULB Cancer Research Center: U-CRC, dat alle onderzoekers naar kanker van de Faculteit Geneeskunde van ULB, het Erasmus Ziekenhuis en het Instituut Bordet groepeert.
 • Januari 2016: start van ‘le Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles’ – het Universitair Laboratorium Brussel (LHUB-ULB) op campus Hallepoort, het resultaat van de fusie van de klinische laboratoria van de 5 ziekenhuizen. Drie andere lokale laboratoria, op campus Erasmus en campussen Horta en Brien van het UVC Brugmann, vervolledigen deze structuur door referentiecentra van de LHUB-ULB onderdak te bieden en plaatselijke, dringende opdrachten, te vervullen.