>>Wereld hepatitis dag

Wereld Hepatitis Dag

Op 28 juli vindt naar jaarlijkse gewoonte de Wereld Hepatitis Dag plaats. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan hepatitis C (HCV). Hepatitis C  is een miskend en onderschat virus dat de lever aantast en uitsluitend wordt overgedragen via het bloed. Wereldwijd wordt het aantal HCV patiënten geschat op 170 miljoen en in België zou het gaan om 80 tot 90.000 patiënten.

Meer dan de helft van de patiënten in België weet echter niet dat zij deze ziekte hebben omdat de klachten pas optreden als de lever ernstig is beschadigd. In sommige gevallen kan dit leiden tot levercirrose met verhoogd risico op leverkanker. Door een tijdige behandeling kan een ernstige leverbeschadiging voorkomen worden.

Sinds enkele jaren werd een enorme vooruitgang geboekt, wat betreft de behandelingsmogelijkheden. De huidige behandelingen worden zeer goed verdragen en zijn uiterst efficiënt met slagingspercentages van rond de 95-100%. Hepatitis C is dus een perfect te genezen aandoening.

De dienst gastro-enterologie van het UVC Brugmann behoort sinds meer dan 15 jaar tot de referentiecentra in België voor de behandeling van HCV patiënten.
Het ziekenhuis beschikt over een compleet team, de nodige infrastructuur en apparatuur om de patiënten op de meest optimale manier te behandelen.

Bovendien werd in het verleden met een actieve deelname aan verschillende klinische studies bijgedragen aan de vooruitgang binnen het domein van hepatitis C. Mede dankzij de researcheenheid is dit momenteel nog steeds het geval en ook in de toekomst zal onze dienst hierin een actieve rol blijven spelen.

Hepatitis C, laat u controleren !
Hepatitis CEen onderzoek is momenteel lopende in het UVC Brugmann

Voor wie ? Voor elke meerderjarige die een endoscopie onder verdoving of een heelkundige ingreep in de dagkliniek of een bloedafname ondergaat en die zich wil laten controleren op hepatitis C en bereid is om een vragenlijst in te vullen.

Hoe ? Vraag een enveloppe aan het onthaal. Vul de documenten in en bezorg de enveloppe aan de secretaresse of aan de verpleegkundige die uw bloedafname zal doen. Er zal dan een (bijkomend) staal afgenomen worden bij het plaatsen van de perfusiekatheter die nodig is voor de verdoving.

Waarom ? Om ons te helpen bij het verzamelen van informatie betreffende de patienten met hepatitis C in België en hen nadien gepast te kunnen behandelen.

Heeft u een vraag ?
Contacteer dan Adeline, de coördinatrice van de studie, op het nummer +32 (0)2 477.36.21.

Hoofdonderzoeker : Dr Luc LASSER