>>Nieuw : een volledig medisch-psychologisch onderzoek

Vanaf 1 oktober 2016 start de dienst Psychiatrie en Medische Psychologie van het UVC Brugmann met een nieuwe activiteit, gewijd aan diagnose en evaluatie. Naast de bestaande ambulante raadplegingen, stelt de dienst een multidisciplinaire evaluatiedag voor.

Deze dag laat toe om een volledig medisch-psychologisch onderzoek te realiseren met onder andere een psychiatrische evaluatie, een psychologisch onderzoek met een reeks psychometrische testen en paraklinische onderzoeken (biologie, elektrofysiologie).

Deze activiteit heeft als doel om :

  • de therapeutische keuzes beter te oriënteren of te verfijnen ;
  • de familiale, financiële, socio-professionele of zelfs juridische gevolgen te beperken die een laattijdige psychiatrische diagnose veroorzaakt (vb. : schizofrenie, bipolaire spectrumstoornissen…) ;
  • de voorgestelde tekorten te evalueren (cognitief, intellectueel, affectief, relationeel…) maar ook de beschikbare middelen om een gerichte cognitieve sanering en socio-professionele herintegratie mogelijk te maken;
  • de aard en de intensiteit van de psychopathologie te evalueren en eventueel diverse hulpmiddelen aan te vragen ;
  • bijstand te bieden aan de gerechtelijk-geneeskundige beslissing (werkongeschiktheid, invaliditeit, verwondingen…). 

In de praktijk :

Na een eerste gesprek en indien het probleem gerechtvaardigd is, wordt een volledige balans opgemaakt door de binoom psychiater-psycholoog tijdens een hospitalisatiedag. Indien nodig, wordt er bij een complexe differentiële diagnose (ADHD, autisme van het type Asperger, High-Potential) een tweede evaluatiedag voorzien.

De patiënt moet over een medische aanvraag beschikken (huisarts, psychiater, neuroloog…).

Voor organisaties die deze diagnostische analyse wensen te gebruiken (adviserend geneesheer van mutualiteiten, artsen van verzekeringsmaatschappijen…) worden forfaitaire bedragen voorgesteld.

Voor alle bijkomende inlichtingen of voor een afspraak :

Eenheid voor diagnose en evaluatie (Dr Vincent LUSTYGIER & Christophe MILECAN) - Tel. +32 (0)2 477.27.76

Medisch-psychologisch onderzoekMedisch-psychologisch onderzoek
Medisch-psychologisch onderzoekMedisch-psychologisch onderzoek