>>Een nieuwe totaalaanpak voor multiple sclerose

Dr Bernard Dachy en Christa Expeel (multidisciplinaire eenheid voor patiënten met multiple sclerose)

In maart 2016 richtte het UVC Brugmann een multidisciplinaire eenheid op voor patiënten met multiple sclerose (MS).

Het is immers bewezen dat een globale, systematische en tijdige behandeling de doeltreffendste oplossing is om de voortgang van MS af te remmen.

De nieuwe eenheid biedt de patiënt een volledig zorgtraject, van diagnose tot rehabilitatie.

Auteur : Aude Dion
Bron : Osiris News (nr 45, december 2016-februari 2017)