>>Prof. Karmali, Prof. Kornreich : twee nieuwe diensthoofden in het UVC Brugmann

Prof. Karmali en Prof. Kornreich

Twee nieuwe diensthoofden werden benoemd op twee kernafdelingen van het UVC Brugmann: prof. Charles Kornreich op de dienst Psychiatrie en dr. Rafik Karmali op de dienst Inwendige Geneeskunde. Een portret van beide artsen, die zeer sterk gehecht zijn aan het UVC Brugmann.

Op zijn 62ste is dr. Rafik Karmali benoemd tot hoofd van de dienst Inwendige Geneeskunde. Net als prof. Charles Kornreich (55 jaar) beschouwt hij zichzelf als 'een kind van Brugmann'. Na hun studies aan de ULB gingen beide artsen aan de slag in het UVC Brugmann, de één in 1980, de ander in 1989. Vandaag zijn ze er nog altijd actief. Vanwaar hun keuze om te blijven? Dr. Karmali: "Er heerst een aangename, gezellige sfeer in het UVC Brugmann. Ongetwijfeld mee dankzij de paviljoenstructuur en de prachtige tuin …" Prof. Kornreich is het daar volledig mee eens: "De meeste eenheden Psychiatrie in algemene ziekenhuizen zijn geïntegreerd in het ziekenhuis met een 'gemedicaliseerd' aspect. Hier is dat niet het geval, gezien de 'dorpsfilosofie' die we bewust hanteren."

Psychiatrie en inwendige geneeskunde, twee sleuteldiensten

Psychiatrie en Inwendige Geneeskunde zijn twee sleuteldiensten van het UVC Brugmann.
Inwendige Geneeskunde is diep geworteld in de geschiedenis van het ziekenhuis, onder meer dankzij de studies over het fosfor-calciummetabolisme die prof. Jacques Corvilain in de jaren 70 lanceerde en die werden voortgezet door de professoren Fuss en Body. Deze uitgebreide dienst bundelt tal van specialisaties: cardiologie, nefrologie, endocrinologie, hemato-oncologie, reumatologie, immuno-ergologie, pneumologie, infectieziekten, fysische geneeskunde enz. De dienst Psychiatrie is met 183 bedden een van de grootste afdelingen van het ziekenhuis en tegelijk een van de grootste psychiatrische centra van Brussel.

Heel wat uitdagingen

Voor dr. Karmali is de grootste uitdaging van de Dienst Inwendige Geneeskunde het aanwerven van nieuwe artsen. "Jonge artsen gaan liever aan de slag in provinciale ziekenhuizen, die aantrekkelijker lonen bieden." De kwaliteit van het onderwijs, de zorg en het wetenschappelijk onderzoek behouden, en tegelijk de nodige budgett aire besparingen doorvoeren: dat is de grote uitdaging voor de twee diensthoofden. "We moeten steeds meer doen met minder", geeft prof. Kornreich toe, ook al maakt hem dat niet minder ambitieus voor zijn dienst. "We werken momenteel aan verschillende programma’s in het dagziekenhuis: een programma voor de niet-medicamenteuze behandeling van depressie, een programma om patiënten met alcoholproblemen te motiveren om zich te laten behandelen, een 'traumakliniek' en een programma voor cognitieve remediëring met behulp van computerspelletjes, in de eerste plaats bestemd voor psychotische patiënten. Verder willen we in samenwerking met het UKZKF ook een pedopsychiatrische transitiegroep oprichten voor patiënten tussen de adolescentie en de volwassenheid. Een leeft ijdscategorie waarin heel wat psychiatrische aandoeningen ontstaan en die ietwat verwaarloosd wordt in de huidige behandelingsmodellen."

Hun grootste motivatie : menselijk contact en de patiënt

Om de talrijke uitdagingen aan te gaan die hun nieuwe verantwoordelijkheden als diensthoofd meebrengen, putt en dr. Karmali en prof. Kornreich uit één van de belangrijkste motivaties die hen ertoe hebben aangezet om arts te worden: contact met de mensen. Dr. Karmali wil de dienst laten groeien en verder uitbouwen via nieuwe activiteiten en technologieën. Toch blijft het belangrijkste: de patiënt altijd en overal centraal stellen. Wat prof. Kornreich vooral motiveert, is het contact met collega’s en patiënten: "Ik hou ervan om te discussiëren en ideeën en indrukken uit te wisselen", besluit hij.

:: De dienst Psychiatrie innoveert ! :: Het multidisciplinaire team van de dienst Psychiatrie ontwikkelde twee gloednieuwe, innovatieve programma’s voor het dagziekenhuis:
>Wat met alcohol? richt zich tot personen met een problematisch alcoholgebruik. Dit unieke, tweedaagse programma wil de deelnemers zo volledig mogelijk informeren over hun alcoholgebruik, een uitvoerige balans opmaken en hen waarschuwen.
>Omgaan met depressie: voor de eerste keer in België biedt dit programma een combinatie van niet-medicinale behandelingen van depressie: transcraniële elektrische stimulatie (die erin bestaat om een lichte elektrische stroom door een specifiek deel van de schedel te sturen), meditatie, zachte gymnastiek, dieetleer en kunsttherapie.
Prof. Karmali en Prof. Olivier Michel:: Prof. Olivier Michel, nieuw geassocieerd diensthoofd geneeskunde :: "Met zijn twaalf klinieken is de dienst geneeskunde de grootste van het ziekenhuis. Alleen het management beheren, is niet mogelijk. Vandaar het ietwat speciale statuut van geassocieerd diensthoofd", legt Prof. Michel uit. "Dr. Karmali en ik werken nu ongeveer tien jaar samen. Met ons tweeën vormen we een mooi team, we hebben de gewoonte om onze krachten te bundelen. Daardoor slagen we er beter in om complexe problemen op te lossen, zoals alles wat verband houdt met de aanwerving van nieuwe medewerkers en de keuze van de kernactiviteiten. De komende maanden zullen we meer in het bijzonder werken aan de ontwikkeling van de klinische immunologie in het UVC Brugmann", voegt Prof. Michel er nog aan toe.

Auteur : Émilie Pommereau
Bron : Osiris News (nr 46, maart-mei 2017)