>>Werelddag voor Handhygiëne

Ter gelegenheid van de Werelddag voor Handhygiëne wil de directie, samen met het operationeel team voor ziekenhuishygiëne, u herinneren aan het belang van een goede handhygiëne ter bestrijding van ziekenhuisinfecties. België telt 110.000 gevallen per jaar die verantwoordelijk zijn voor het overlijden van +/- 3000 patiënten. Sterfte te wijten aan zorggerelateerde infecties ligt in België dus hoger dan het aantal verkeersdoden en is evenwaardig aan de crash van meer dan 15 airbussen A320 !  Een groot aantal kan echter vermeden worden mits de toepassing van eenvoudige en goedkope maatregelen zoals een goede handhygiëne.

Handhygiëne : een doeltreffende maatregel !

Zoals duidelijk werd aangetoond door Prof. Pittet (HUG/WHO), gaat het toepassen van een goede handhygiëne (figuur 1 hieronder) gepaard met een vermindering van het MRSA-dragerschap en het aantal infecties per 100 opnames (figuur 3 hieronder).

Figuur 1 (Prof. Pittet)Figuur 3 (Prof. Pittet)

In het kader van de huidige nationale campagne voor handhygiëne zal er voor 30 juni in bepaalde afdelingen een nieuwe audit plaatsvinden. Wij dringen er dan ook op aan om extra attent te zijn voor het naleven van de 5 richtlijnen betreffende handhygiëne en geen ringen, juwelen, uurwerken, kunstnagels of nagellak te dragen.