>>De polikliniek Madeleine Lejour onder de loep !

Polikliniek Madeleine Lejour

Eind september 2017 konden de eerste patiënten terecht in de nieuwe polikliniek van het UVC Brugmann.

Naast een gemoderniseerde infrastructuur biedt de polikliniek Madeleine Lejour het voordeel dat alle activiteiten op de site voortaan gegroepeerd worden op één enkele plaats.

Dat vermijdt overbodige verplaatsingen en bevordert de multidisciplinaire verzorging van de patiënt.

Deze nieuwe infrastructuur betekent trouwens een fundamentele troef voor de reputatie van het ziekenhuis.

Auteur : Aude Dion
Bron : Osiris News (nr 47, juni-november 2017)

Volledige artikel : Zie de franstalige versie