>>Vaccinatie tegen seizoensgriep

Patiënten optimaal verzorgen, gaat pas als je ook voor jezelf zorg draagt. Daarom willen we met heel het UVC Brugmann deze winter gaan voor een griepbewuste werkvloer. Een werkvloer die griep dus zo weinig mogelijk kans geeft om door te breken.
De griepvaccinatie wordt gratis aangeboden aan het personeel van het UVC Brugmann. Ze wordt sterk aanbevolen.
Dat is goed voor ons team, onze patiënten en onze uitstraling !

Inderdaad, als werknemer in een ziekenhuis loopt u het risico :

  • besmet te worden door de patiënten of door uw grieperige collega’s ;
  • de griep over te dragen aan uw omgeving ;
  • de griep over te dragen aan de patiënten die u verzorgt of ontmoet, zowel als aan uw collega’s.

Om het u gemakkelijk te maken zal dit jaar een mobiel team worden ingezet, het « Anti-griep Team» dat in alle afdelingen zal langskomen om vragen te beantwoorden en om diegenen die het wensen onmiddellijk te vaccineren.

De seizoensgriep is een acute luchtwegeninfectie die veroorzaakt wordt door verschillende griepvirussen. De griep is een ziekte die jaarlijks ons land teistert. Vaccinatie is in het bijzonder aanbevolen voor mensen die tot sommige risicogroepen behoren, bijvoorbeeld het personeel van de gezondheidssector (groep 2).
Om meer te weten : www.influenza.be

De Directie van het UVC Brugmann engageert zich tegen de griep

De Directie van het ziekenhuis aarzelt niet om het goede voorbeeld te geven