>>Vincent Leloup, een psychologische aanpak van preventie en bescherming aan het werk

Vincent Leloup

Vincent Leloup is klinisch psycholoog en leidt sinds juni 2017 de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) van de Osiris-groep. Zijn ambities: de mens opnieuw centraal stellen en de onderlinge communicatie verbeteren.

Met zijn glimlach en zijn stralende blik maakt Vincent Leloup meteen een sympathieke indruk. Niet verwonderlijk, want deze klinisch psycholoog stelt zijn carrière bewust in het teken van anderen. "De mens en menselijke relaties lopen als een rode draad door mijn loopbaan", zo klinkt het overtuigd.

Werknemers helpen om zich te beschermen

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) heeft als opdracht de andere diensten van de Osiris-ziekenhuizen te helpen om hun werknemers te beschermen. Stresssituaties, conflicten, communicatieproblemen tussen collega's, alcoholproblemen: stuk voor stuk psychosociale risico's die de IDPBW wil voorkomen, naast de andere arbeidsrisico's. Zoiets kan alleen lukken als de mens centraal staat, aldus Vincent Leloup. "We zijn er om de zorgverleners te helpen, door hen te wijzen op het belang van zelfzorg. Om het met een boutade te zeggen: schoenmakers dragen vaak het slechtste schoeisel." Om daarin te slagen, wil Vincent Leloup een hefboom activeren die essentieel is voor welzijn op het werk: communicatie.

Een totaalvisie

Alles hangt met alles samen, vindt de psycholoog. "Als er zich een arbeidsongeval voordoet, is dat zelden alleen te wijten aan een veiligheidsprobleem bijvoorbeeld. Je moet ook denken aan de psychosociale dimensie, de ergonomie … Een systeem is meer dan de optelsom van de delen. Je moet kijken naar het verband tussen die elementen." Door die systeemvisie te hanteren op zijn werk, wil Vincent Leloup de banden tussen het personeel nauwer aanhalen, zodat de communicatie vlotter verloopt. "Procedures voorschrijven en risicoanalyses uitvoeren: allemaal goed en wel, maar als de communicatie rond die nieuwe tools niet vlot, is zoiets compleet zinloos."

Vincent Leloup

Een atypisch profiel

Meestal zijn het ingenieurs die preventiefuncties uitoefenen. "Dat het UVC Brugmann en het UKZKF bewust gekozen hebben voor een klinisch psycholoog, is zeker geen toeval", vervolgt Vincent Leloup. Het sociale en menselijke aspect hebben immers altijd duidelijk centraal gestaan in zijn carrière. Anders gezegd, dienstvaardigheid … Hij startte zijn loopbaan bij een gemeentelijke dienst voor hulp aan mensen met een drug- en alcoholprobleem, en in de gevangenissector. Vervolgens stapte hij over naar het OCMW van Jette, waar hij de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk oprichtte. "Ik besefte hoe belangrijk welzijn op het werk is, toen ik merkte hoeveel problemen mijn collega's hadden bij het begeleiden van OCMW-klanten", blikt hij terug.

Een adviseur "work in progress"

Zoeken naar een zinvolle functie-invulling: het is voor Vincent Leloup altijd al een leidraad geweest. "Vandaar dat ik me voortdurend wil bijscholen en verder bekwamen." Het was trouwens tijdens een opleiding over burn-out, toen een anesthesist over zijn problemen praatte, dat hij weer zin kreeg om terug te keren naar de ziekenhuissector. "Ik werkte toen in het OCMW van Jette en wou weer aanknopen bij mijn beginopleiding." Het UVC Brugmann is voor de psycholoog dus in zekere zin een terugkeer naar de bron. In zijn derde licentiejaar deed hij er stage op de dienst etnopsychiatrie. "De open geest en het multiculturele karakter van het UVC Brugmann zijn bijzonder belangrijk voor mij."

:: Express-CV ::
>2003 : Licentie Psychologische en Pedagogische Wetenschappen, richting Klinische Psychologie (ULB)
>2004-2005 : Klinisch psycholoog bij de Cel ter Bestrijding van Sociale Uitsluiting in Sint-Jans-Molenbeek
>2005-2009 : Psycholoog in het domein socio-professionele inschakeling bij het OCMW van Jette
>2009-2011 : Opleiding preventieadviseur (ULB)
>2010-2017 : Oprichting en leiding van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) van het OCMW en het Rust- en verzorgingstehuis (RVT) van Jette
>2016 : Opleiding 'Stress en burn-out' (ULB, Continuing Education Health)
>2017 : Preventieadviseur en hoofd van de IDPBW van het UVC Brugmann en het UKZKF. Cursus tabacologie (FARES)
:: Natuur en schilderen :: Vincent Leloup is de gelukkige vader van twee kinderen, met wie hij graag zijn liefde voor de natuur en zijn wandelpassie deelt. In zijn vrije tijd is onze psycholoog ook artiest: hij schildert met acrylverf op doek of op hout, en combineert daarbij diverse technieken. Hij gaat ook steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen. Zo volgt hij een cursus schilderen aan de Academie van Watermaal-Bosvoorde en nam hij in oktober van vorig jaar deel aan een Artiestenparcours.

Auteur : Emilie Pommereau
Bron : Osiris News (nr 48, december 2017 - februari 2018)