>>De iris ziekenhuizen, ten dienste van de gezondheid

Francis de Drée en Jean-Bernard Gillet in "iris&you"

Het woord aan Francis De Drée en Jean-Bernard Gillet, respectievelijk algemeen directeur en algemeen medisch directeur van het UVC Brugmann.

De gezondheidszorgsystemen evolueren. Het historisch model van zorgepisodes en unitaire prestaties verdwijnt langzaam om een meer holistische visie aan te nemen van de volksgezondheid.

Wat betekent dit voor de ziekenhuizen? Een heel ambitieuze uitdaging staat ons te wachten: hoe een actieve rol spelen om gedragingen aan te moedigen die de gezondheid van de Brusselse bevolking verbeteren?

De bevolking die nood heeft aan behandelingen en verzorgingen zou hier in een vroeger stadium toegang moeten kunnen toe krijgen. Deze behoefte laat zich vooral voelen wanneer het chronische ziekten betreft, zoals depressie, hart- en vaatziekten, longaandoeningen of diabetes. In België besteden we 65% van de uitgaven voor gezondheidszorg aan deze ziekten. We merken dat het ook met betrekking tot deze chronische patiënten is dat er zowel toegankelijkheidsproblemen zijn als financiële hinderpalen.

De zorgprogramma’s constant vernieuwen en verbeteren

Ons eerste antwoord bestaat erin pluridisciplinaire zorgprogramma’s op te starten. Het UMC Sint-Pieter en het UVC Brugmann hebben het initiatief genomen voor dit project en binnenkort zullen waarschijnlijk de IZZ volgen. Zes zorgprogramma’s werden gelanceerd: het hartfalen, de volledige heupprothese, de goedaardige prostaathyperplasie, het obstructief slaapapneusyndroom, de bevalling, de urinaire en fecale incontinentie.

De nieuwe programma’s, met betrekking tot de behandeling van depressie zonder medicijnen en van alcoholverslaving, in de psychiatrisch dagkliniek van het UVC Brugmann, werden in het leven geroepen om een antwoord te bieden op deze erkende behoeften van de maatschappij.

Een engagement dat verder reikt dan de klinische activiteit

De gezondheidswerkers die voor de iris-ziekenhuizen werken, onthalen, behandelen en verzorgen elke dag honderden patiënten. Ze vinden ook energie om nog verder te gaan. Ze verdedigen, ondersteunen en leiden de verbeteringen in van het gezondheidszorgsysteem. Ze stellen oplossingen voor de grote gezondheidszorgproblemen voor.

We geven u een paar initiatieven mee die een bijzondere indruk op ons hebben gemaakt: de oplossingen die werden voorgesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren in het Brussels Gewest, het promoten van de inenting, de screening tijdens de zwangerschap, het onthaal en de opvang van de vrouwen die slachtoffer zijn van geweld,...

Bron : iris&you (n° 21, januari 2018)