>>Een nieuwe voorzitster voor het UVC Brugmann : wie is Delphine Houba ?

Delphine Houba

De Raad van Bestuur van het Universitair Verplegingscentrum Brugmann heeft enkele maanden zonder gezeten, maar nu is er wel een nieuwe voorzitster gekozen : Delphine Houba, een bekende figuur bij het IRISnet. Osiris News had een gesprek met haar.

"Voorzitster zijn van de RvB, dat is een beetje zoals een vliegtuig besturen: ik ben er om de voornaamste richtingen aan te geven en om de volledige bemanning te coördineren", stelt Delphine Houba vast. Maar wie is deze 32-jarige vrouw nu precies? Een snelportret.

Een voorliefde voor internationale kwesties

Na het behalen van haar diploma politieke wetenschappen zette Delphine Houba zich eerst in voor ontwikkelingssamenwerking. "Ik ben meerdere maanden naar Burundi getrokken om er te werken in de sector van de voedselveiligheid. Ik doorkruiste het land, vaak met een motorfiets, om boeren te ontmoeten op ver afgelegen plaatsen. Dankzij die fantastische praktijkervaring ben ik me niet alleen bewust geworden van de sociaal-economische problemen van het land, maar ook van de daarmee verbonden gezondheidsuitdagingen voor de bevolking. Zo liet de problematische toegang tot kwalitatieve zorg me niet onberoerd."

Gepassioneerd door gezondheid

"Gezondheid is een thema dat iedereen aanbelangt", merkt ze op. "Hier in België hebben we het geluk dat we zo'n goede sociale zekerheid hebben en dat we steeds toegang hebben tot kwalitatieve zorg. Dat moeten we koesteren."

"De huidige besparingen in de gezondheidszorg zijn een echte ramp", zegt ze geërgerd. "Gezondheid is een basisbehoefte en een fundamenteel recht in de Belgische grondwet. We mogen echt trots zijn op onze openbare, academische ziekenhuizen zoals het UVC Brugmann en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF), waarmee we een kwalitatief antwoord bieden op die basisbehoefte. En dat zelfs zonder discriminatie en ongeacht de financiële toestand van een persoon vóór de verzorging."

Een bekende figuur bij het IRISnet

Naast haar voorzitterschap bij de RvB van het UVC Brugmann is Delphine Houba in het dagelijkse beroepsleven ministerieel adviseur. Verder legt ze ook nog haar ziel in haar functie als bestuurder van het IRISnet en van het Jules Bordet Instituut. En ten slotte is ze eveneens OCMW-raadslid bij de Stad Brussel. Maar wat is nu precies de rode draad in al haar engagementen? "Het is voor mij zeer belangrijk dat we openbare dienstverlening kunnen aanbieden aan alle mensen, wat ook hun financiële middelen zijn", legt ze uit.

Als bestuurder bij het IRISnet heeft Delphine Houba al een goed inzicht in het specifieke karakter van het UVC Brugmann. "Regelmatig bespreken we de maandelijkse en driemaandelijkse activiteit van de ziekenhuizen die deel uitmaken van het net. We weten wel dat er een realiteit schuilgaat achter die cijfers, maar toch blijft dat enigszins abstract. Maar nu heb ik de kans om het echte leven binnen het ziekenhuis te ontdekken en de maatschappelijke meerwaarde ervan te ervaren."

Delphine Houba

Tussen de mensen

"Geen sprake van dat ik het type voorzitster word die zich opsluit in een vergaderzaaltje achter ondoorzichtig glas, en dat ik maar eenmaal per maand de leden van de RvB zie", zegt Delphine Houba vastberaden. "Voor mij is het enorm belangrijk om voeling te hebben met de werkvloer en eventuele problemen, maar ook met toffe initiatieven die terecht gewaardeerd en toegelicht moeten worden. Daar wil ik echt naar streven!"

Dat wil ze eerst en vooral verwezenlijken door personeelsleden te ontmoeten. "Ik heb ook gesprekken gevoerd met de verschillende vakbondsdelegaties. Zo heb ik een beter inzicht gekregen in hun visie op de dingen, in hun gevoeligheid voor bepaalde dossiers, in hoe ze situaties analyseren ... Er hebben al ontmoetingen met personeelsleden en bezoeken aan de verschillende diensten plaatsgevonden, maar er staan er nog op het programma."

Een voorzitster met een luisterend oor

"In de RvB worden er belangrijke kwesties besproken die een grote impact hebben op het ziekenhuis. Denken we maar aan problemen waarvoor er een oplossing moet worden gezocht, projecten die de werking van het ziekenhuis optimaliseren, allerlei kleine zaken die een verbetering betekenen voor het dagelijkse leven van de personeelsleden en de patienten, enz.", verduidelijkt Delphine Houba. "Daarom is het belangrijk om zulke beslissingen te nemen met volledige kennis van zaken." Vanuit dat standpunt vindt de voorzitster van de RvB het zo waardevol om een netwerk van personen op te bouwen en te behouden die haar een duidelijker kijk op beleidskwesties kunnen geven.

"Uiteraard heb ik mijn eigen persoonlijkheid, waarden en werkmethode, maar het zijn toch wel de personeelsleden die het best problemen en aandachtspunten kunnen identificeren. Om als tussenpersoon tussen de personeelsleden en de RvB te fungeren, lijkt het me essentieel om naar hen te luisteren."

:: « Een gezonde geest in een gezond lichaam » :: "Ook op persoonlijk vlak hecht ik veel belang aan gezondheid", vertelt Delphine Houba. "Ik denk dat we vooral zelf onze gezondheid in handen hebben. Zo let ik enorm op mijn voeding. Bovendien maak ik al meer dan vijf jaar zelf een aantal onderhouds- en hygiënische producten die beter zijn voor mijn gezondheid en voor de planeet. En ik tracht ook voldoende te bewegen. Mijn twee uurtjes sport per week (dansen op ragga-dancehall en yoga) wil ik nooit missen ! Ik vind het enorm belangrijk om me goed te voelen, helder van geest te zijn en me bewust te zijn van mijn limieten. Vooral als je bepaalde verantwoordelijkheden hebt. Door even op adem te komen, kan je meestal de beste beslissingen nemen."
:: Houba in Brugmann ! :: Haar familienaam, dat kan toch geen toeval zijn? Was ze misschien voorbestemd om voorzitster van de RvB te worden? Je zou het bijna gaan geloven, als je weet hoe het dichtstbijzijnde metrostation van de Horta-site heet... Houba-Brugmann! "Mijn vrienden grinnikten dat ze eindelijk begrepen waarom dat metrostation zo heet", lacht Delphine Houba.

Auteur : Aude Dion
Bron : Osiris News (nr 49, maart-juni 2018)