>>Lotfi Lamaassab, process manager : « Ik heb twee passies: het medische en de informatica »

Lofti Lamaassab en Marie Gillain

In dit nummer ontdekken wij het beroep van process manager. We ontmoeten Lotfi Lamaassab, die werkzaam is bij het UVC Brugmann.

Lotfi, hoe bent u process manager geworden?

Mijn traject is nogal atypisch. Ik ben kinesist van opleiding, maar ik ben al snel tot de vaststelling gekomen dat er niet heel veel toekomstmogelijkheden waren in die sector toen ik afgestudeerd ben. Ik heb dus beslist om mijn tweede passie te volgen, informatica. Ik heb gesolliciteerd voor een functie bij de informatica helpdesk van het UVC Brugmann. Ik heb verschillende functies uitgeoefend in het departement informatica en ik ben er 15 jaar gebleven. In 2016 heeft de directie operations eerst één en nadien twee functies gecreëerd als process manager, een volledig nieuwe functie in het ziekenhuis. Ik heb mijn kans gegrepen en ben tevreden dat ik deze functie bekleed.

Hoe verloopt uw dag?

U moet weten dat een process manager een soort «projectverantwoordelijke» is die de projecten gelinkt aan toegepaste informatica beheert van A tot Z. Momenteel hou ik me bijvoorbeeld bezig met e-plan, een programma voor het opnemen van afspraken. Dit soort projecten loopt vaak over meerdere jaren, gaande van de aankoop van het programma tot de wegwerking van de laatste bugs. Mijn werk is gevarieerd: je moet de vragen van de verschillende mensen opvangen die het programma gaan gebruiken, vragen stellen en nadien efficiënte en volledige processen ontwerpen. Je moet nadien ook de klantendienst verzorgen: aan de gebruikers de toegevoegde waarde uitleggen van het project en zijn werking, feedback inzamelen en verbeteringen invoeren. Mijn dagen bestaan uit vergaderingen en werksessies in mijn bureau. Mijn informatica background is een voordeel want het laat toe om de vragen van de gebruikers concreet te vertalen.

Welke zijn de kwaliteiten van een goede process manager?

Ze zijn talrijk: luisterbereidheid, synthetisch denkvermogen en ook een objectieve visie hebben. De vragen van de gebruikers kunnen soms tegenstrijdig zijn en je moet er afstand van kunnen nemen, naar de argumenten luisteren en op neutrale wijze prioriteiten vaststellen. Het terrein en de realiteit van het ziekenhuis kennen is een waardevol iets want het gaat hier over een zeer specifiek en ingewikkeld milieu.

Heeft een process manager anekdotes te vertellen?

Ik heb er minstens één die ik heb meegemaakt, niet als process manager, maar als medewerker van het UVC Brugmann. Het was vorig jaar, ik was in het gebouw aan het lopen, zoals ik het vaak moet doen, toen ik wat drukte opmerkte bij het onthaal K: het was een team mensen die allen in het zwart gekleed waren, vreemde uitrustingen manipuleerden en iets aan het plaatsen waren dat op rails leek. Het was pas toen ik dichterbij kwam dat ik zag dat het een filmploeg was. En plots zag ik, met de rug naar mij toegekeerd, een gestalte die ik kende omdat ze me heeft doen dromen toen ik puber was. Het was zij, Marie Gillain, mijn lievelingsactrice! Ik ben iets dichterbij gaan staan en heb haar aangesproken. We hebben zelfs een foto genomen die als illustratie dient voor dit artikel. Mijn jeugddroom is uitgekomen in Brugmann!

Bron : iris&you (nr 23, maart 2018)