>>Wereldnierdag in het UVC Brugmann (08/03/2018)

Ter gelegenheid van de Wereldnierdag, nodigt de kliniek nefrologie, in samenwerking met de kliniek verloskunde, u uit om deel te nemen aan de activiteiten die op 8 maart in UVC Brugmann georganiseerd worden.

De Wereldnierdag en de Internationale Vrouwendag worden in 2018 samen georganiseerd rond het thema Kidneys & Women’s health, een gelegenheid om het belang van de gezondheid van de vrouw, en in het bijzonder, de gezondheid van haar nieren, te benadrukken.

Tijdens deze dag worden verschillende activiteiten van de Nefrologiekliniek voorgesteld, evenals het nieuwe referentiecentrum Nier en Zwangerschap, dat helemaal gewijd is aan de vrouw.

Op het programma :

  • 09u00-11u30 :
    • Stand in de polikliniek voor opsporing van nierbeschadiging (proteïnurie, bloeddruk), uitleg over de werking van de dialyse- en echografie apparaten, informatie en raadgevingen door onze nefrologen en gynaecologen, verpleegkundigen, diëtisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, sociale assistenten.
    • Minuutmassage door het team van de cel « Welzijn ».
  • 12u00-13u00 : Nefro-gynaecologisch seminarie met voorstelling van het nieuwe referentiecentrum Nier en Zwangerschap (verrijkt met getuigenissen van patiënten en zorgverleners).
  • 13u30-16u30 : Vervolg van de stand in de polikliniek.

We kijken ernaar uit om u tijdens deze dag te verwelkomen !

WKD 2018