>>Foetomaternale geneeskunde : een domein in constante evolutie

Prof. Mieke Cannie en Prof. Jacques Jani

De foetomaternale geneeskunde is voortdurend geëvolueerd.

Zo is er heel wat vooruitgang geboekt bij het voorspellen van ernstige ziekten bij zwangere vrouwen, zoals pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) en bij de ontwikkeling van niet-invasieve prenatale tests, zoals NIPT.

Foetale MRI leidt tot een betere diagnose van foetale misvormingen en biedt hoopvolle perspectieven om het geboortewicht beter te kunnen inschatten.

Als pionier in die domeinen heeft Brugmann met zijn onderzoeksprojecten een mondiale reputatie verworven.

Tegelijk heeft het een meer fysiologische aanpak ontwikkeld van normale zwangerschappen, met een actieve rol voor vroedvrouwen.

Auteur : Barbara Delbrouck
Bron : Osiris News (nr 50, juli 2018 - april 2019)

>>Dienst Gynecologie-Verloskunde