>>Nabijheid en diversiteit : eendracht maakt altijd macht !

Het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) en het UVC Brugmann delen veel meer dan alleen maar een campus: uiteraard economische schaalvergroting, maar vooral gemeenschappelijke dienstverlening en verzorging van de patiënt. Kortom, een verbond van onschatbare waarde!

Brugmann-UKZKF

Volgens de plannen van Henri Simonet, die in 1973 voorzitter van de ULB was, zou het kinderziekenhuis, in 1954 ontworpen naar een idee van Robert Dubois, aanvankelijk gebouwd worden ofwel naast het UMC Sint-Pieter, ofwel op de site van het latere Erasmusziekenhuis in Anderlecht. Uiteindelijk werd het gekoppeld aan het Brugmannziekenhuis; de eerste patiënten kwamen er in 1986. "In het begin waren de algemene en de medische directie, evenals de Medische Raad dezelfde als van het UVC Brugmann", herinnert zich prof. Georges Casimir, algemeen medisch directeur van het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF).

Moeders en kinderen in één beweging

De betekenis van die nabijheid? In de eerste plaats de patiënten een uitgelezen service aanbieden. Zo zijn de afdelingen anesthesie en hartchirurgie gelijk voor het kinderziekenhuis en voor het volwassenziekenhuis, waardoor iedereen kan profiteren van de beste verzorging en de meest geavanceerde technologieën. "Verder zijn de materniteit van het UVC Brugmann en de dienst neonatologie van het UKZKF verbonden voor de 4 à 6% risicozwangerschappen. De moeder moet dan kunnen bevallen in een pediatrische topstructuur. De kinderartsen moeten bij wijze van spreken maar hun armen uitsteken om de baby te ontvangen", vat prof. Casimir het samen.

Samen verzorgen

Een andere manier om de krachten van de twee ziekenhuizen te bundelen, is door er die van het Erasmusziekenhuis aan te koppelen: de overgang van kinderen met chronische ziekten naar de volwassen geneeskunde. Een opgroeiend kind moet inderdaad de afdeling pediatrie verlaten om te worden behandeld door de geneeskunde voor volwassenen. Dat gebeurt trouwens veel vaker, omdat de levensverwachting van kinderen met ernstige chronische ziekten, zoals mucoviscidose, zeer snel stijgt. "Het is niet denkbaar dat we in het UKZKF nog patiënten opnemen met haar op hun benen en voeten die uit hun bed steken", zegt prof. Casimir lachend. De oplossing is om naar het kinderziekenhuis artsen te laten komen die de toekomstige volwassenen kunnen opvolgen. "Gedurende twee tot drie jaar werken we samen met de leden van het verzorgend personeel, tot het moment waarop onze patiënten in hun pubertijd komen. Dat overgangsproces bestaat al een tiental jaar en vandaag stellen we vast dat de mensen tevreden zijn, meer nog, dat ze daarom bij ons komen. Dat is dus een overduidelijk succes."

Een toekomst vol diversiteit

De toekomst van de campus Osiris ? Die zal ongetwijfeld heel breed worden, in een nog groter geheel dat alle openbare ziekenhuizen en de ULB zal omvatten, samen met zijn academisch ziekenhuis in Brussel: Erasmus, Sint-Pieter en het Bordet Instituut, naast het UVC Brugmann en het UKZKF. Naar verluidt zouden er in deze nieuwe groep per jaar 1.200.000 consultaties gehouden worden, waardoor ze even groot zou worden als het tweede UVC van Frankrijk, dat van Rijsel. Het bundelen van deskundigheid en patiënten is een prioriteit in de moderne geneeskunde om de geavanceerde machines af te schrijven, maar daarnaast ook om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Door de samenvoeging van alle zeldzame gevallen van één ziekte in hetzelfde ziekenhuis stijgt het aantal gevallen die dezelfde specialist kan behandelen, waardoor hij performanter wordt.

De nood aan een dergelijk groot geheel is wenselijk, maar wel met respect voor wat er bestaat, legt prof. Casimir uit. "Grote structuren ontmenselijken en dat net op een moment dat kleine dorpjes weer op het voorplan komen… Wij moeten opletten dat het menselijke aspect en de lokale cultuurbeleving niet verdwijnen." Door daar oog voor te hebben, kan het ziekenhuis van de toekomst profiteren van de enorme kansen die de diversiteit van het Brusselse Gewest vertegenwoordigt.

:: Waardevolle lessen... :: In de gemeenschappelijke diensten van het UKZKF en het UVC Brugmann krijgen de geneesheren-specialisten veel opportuniteiten: "In de hartchirurgie kunnen de chirurgen zich bekwamen in het 'raderwerk' van kinderen en daaruit lessen trekken voor de behandeling van volwassenen. In de anesthesiologie zijn we een van de plekken met de grootste diversiteit op het vlak van leeftijden: onze patiënten reiken van het prematuurtje tot hoogbejaarde mensen. Alle periodes van het leven zijn vertegenwoordigd op de campus en daardoor kan men zich echt bekwamen in zijn vak."
:: ... en besparingen ! :: Op een heel ander, maar niet minder belangwekkend vlak betekent de gezamenlijke aanwezigheid van twee ziekenhuizen op dezelfde campus ook economische schaalvergroting door bepaalde aspecten van het beheer samen te voegen. Zo worden human resources, administratie, veiligheidsbeheer en onderhoud van de site voor beide instellingen behandeld door één enkele dienst.

Auteur : MG
Bron : Osiris News (nr 50, juli 2018 - april 2019)