>>Werelddag van het Zicht : gratis screeningsdag van leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (LMD)

DMLA.be

Ter gelegenheid van de 'World Sight Day' of Internationale Dag van het Zicht, organiseert de dienst oftalmologie van het UVC Brugmann, Victor-Hortasite, op donderdag 11 oktober een gratis oogtest (oogfundusonderzoek zonder verwijding van de pupillen) voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD) bij 55-plussers. LMD is een progressieve aandoening van de macula (deel van het netvlies) die het centrale gezichtsvermogen verstoort, terwijl het perifere gezichtsveld intact blijft. Deze aandoening is de meest voorkomende oorzaak van ernstig zichtverlies bij mensen ouder dan 55 jaar.

Netvliesziekten zijn een belangrijke oorzaak van slechtziendheid. Ze ontstaan om verschillende redenen: degeneratief (bv. leeftijdsgebonden maculadegeneratie), vasculair (bv. diabetescomplicaties of tromboses), ontsteking, infectie, erfelijkheid (bv.: retinitis pigmentosa), trauma's of tumoren. De diagnose van netvliesaandoeningen gebeurt door de oogarts en door middel van specifieke onderzoeken.

Praktische details van de Gratis Screeningsdag van LMD voor personen ouder dan 55 jaar

Plaats : Dienst Oogziekten (site Horta - ingang C2)
Datum : Donderdag 11/10/2018 van 8u30 tot 11u en van 13u30 tot 16u

OogziektenOogziekten