>>Het UVC Brugmann verbindt zich tot een gecoördineerd gezondheidszorgtraject

Francis de DréeJean-Bernard Gillet

Het woord aan Francis de Drée en Jean-Bernard Gillet, AD en MD van het UVC Brugmann.

Ons gezondheidszorgstelsel wordt geconfronteerd met meerdere uitdagingen.

De stedelijke bevolking blijft groeien, met een hoger geboortecijfer dan de rest van het land en een toename van de levensverwachting.

De patiënten vragen ons om een algemene en gepersonaliseerde zorg zowel voor, tijdens als na het verblijf in het ziekenhuis.

Deze medisch-verpleegkundige en medischsociale zorg moet dus worden georganiseerd met de gezondheidsprofessionals in de stad : huisartsen, medische huizen, verpleegkundigen en zorgverleners in de thuiszorg, paramedische beroepen en rust- en verzorgingstehuizen.

Met steun van de Stad Brussel, en in samenwerking met UMC Sint-Pieter, wil het UVC Brugmann de band met de gezondheidszorgprofessionals buiten de muren van het ziekenhuis versterken in 2019 :

  • Systematisering van de mededeling van resultaten: het UVC Brugmann heeft zich resoluut toegelegd op platforms voor het doorgeven van klinische resultaten, op basis van voorafgaande toestemming van de patiënt. Zo zijn we actief op het Brussels Gezondheidsnetwerk en via MediBridge/MediMail. We stellen ook de medische beeldvormingsonderzoeken ter beschikking van de artsen buiten het ziekenhuis via de imaging portal. Er zijn nog innovaties te verwachten op dit gebied.
  • Investeren in gemeenschappelijke informatiesystemen: naast de mededeling van resultaten willen we onze informatiesystemen kunnen delen met voordelen voor de gezondheidszorgprofessionals in de stad (voorschrift, resultatenserver, vereenvoudigd patiëntendossier) en het ziekenhuis (voorbereiding van het onthaal van de patiënten en afstemming van de handelingen die in het ziekenhuis worden uitgevoerd op de behoeften).
  • Versterking van de dialoog met de artsen buiten het ziekenhuis: er zijn veel initiatieven, zoals regelmatige seminars en kwartaalbijeenkomsten met de huisartsen op de Brien-site. De ambitie is om deze dialoog verder te versterken door de uitwisselingen te systematiseren, door eenvoudige en snelle communicatiekanalen te organiseren, en door gemeenschappelijke protocollen te definiëren.
  • Bevordering van de synergieën op het gebied van de spoed: er zijn steeds meer huisartsenwachtdiensten in het land en de samenwerking met de huisartsenwachtdienst 1030 in Brien opgezet in september 2017 verloopt naar tevredenheid van beide partijen. Deze samenwerkingen zouden nog moeten worden versterkt: of de oproep nu gericht is aan de 112 of 1733, worden de beslissingen om de DGH te sturen of een beroep te doen op de huisartsenwachtdienst genomen volgens dezelfde regels (recente protocollen voor noodoproepbeheer). Digitale technologieën moeten geleidelijk worden
    geïntegreerd in de thuiszorg en de beslissingen tot doorverwijzing van patiënten.
  • Hand in hand werken met de rust- en verzorgingstehuizen: laten we met name ons bevoorrechte samenwerking met de OCMWrusthuizen van Brussel vermelden.
  • Ontwikkeling van de thuishospitalisatie, die het irisnet momenteel ontwikkelt. De in de kraamkliniek genomen initiatieven om de verblijfsduur te verminderen werden ten uitvoer gelegd via een reeks partnerschappen voor pre- en postnatale begeleiding.

Het belang van de patiënten kan niet worden opgevat in een rivaliteit tussen de wereld van het ziekenhuis en die van de andere zorgverleners. Deze noodzakelijke complementariteit moet worden bereikt door concrete vorderingen in communicatie en het toenemende gebruik van digitale medische monitoringinstrumenten. De toekomst op dit gebied ziet er boeiend uit.

Bron : iris&you (nr 30, januari 2019)