>>De opdracht van de algemeen medisch Directeur

Pierre Wauthy

iris&you geeft het woord aan Pierre Wauthy, MD van het UVC Brugmann.

Ziekenhuizen zijn vandaag zeer complexe structuren geworden. Hun belangrijkste opdracht is om patiënten te behandelen die allemaal complexe en verschillende problemen hebben, in een eigen sociale en psychologische omgeving. Maar wanneer ziekenhuizen openbaar zijn, zoals het UVC Brugmann, hebben ze ook openbare dienstopdrachten zoals onderwijs, onderzoek, de strijd tegen sociale ongelijkheden en volksgezondheid.

Om dit te doen, beschikken we over beperkte menselijke, technische en financiële middelen met een resultaatsverbintenis op fysiek, psychologisch en maatschappelijk vlak. Naast de dagelijkse uitdagingen die dat met zich meebrengt, moeten we ook het hoofd bieden aan de economische en financiële beperkingen die door de samenleving aan ons worden opgelegd. De realisatie van deze opdrachten houdt in dat de verschillende sectoren van onze instellingen samenwerken als een team om de medische, verpleegkundige, paramedische en logistieke middelen te coördineren.

De opdracht van de algemeen medisch Directeur situeert zich op het terrein om de dagelijkse uitdagingen van het organiseren van de zorg te helpen aanpakken, maar ook om een visie op onze toekomst te hebben en alle noodzakelijke middelen in te zetten om daaraan te bouwen. Drie grote uitdagingen moeten vandaag worden aangepakt. De aan ons gestelde termijnen zijn van korte duur. In de eerste plaats moeten we ons tegen het einde van het jaar integreren in een locoregionaal ziekenhuisnetwerk, waarvan met name de medische directie een radicale verandering van het ziekenhuisnetwerk zal bewerkstelligen door onze activiteiten te coördineren met die van onze partners. Vervolgens zullen we een groepering tussen Brugmann, Erasmus, Sint-Pieter, Bordet en het UKZKF bezegelen om samen een belangrijk universitair ziekenhuiscomplex te vormen en een hele reeks voornamelijk medische activiteiten te bundelen. Ten slotte zullen we de ontwikkeling van een elektronisch patiëntendossier (ook wel «EPD» genoemd) moeten versnellen om de gezondheidszorgbeoefenaars dagelijks te helpen bij hun beslissingen met het doel om de kwaliteit van de zorg voor patiënten te verbeteren. Door ons ziekenhuis in een netwerk te integreren, hangen deze drie uitdagingen nauw met elkaar samen.

De toenaderingen die momenteel plaatsvinden, respecteren de opdrachten van de Brusselse openbare ziekenhuizen en onze band met de Université Libre de Bruxelles. Het zal eerst nodig zijn om met onze toekomstige partners een coherent gezamenlijk medisch plan op te stellen en de toekomst van alle instellingen te verzekeren. Dat plan moet elk lid van het netwerk in staat stellen te profiteren van de sterke punten van zijn partners, zonder daarom zijn specifieke kenmerken te verliezen. In de laatste twee decennia zijn veel toenaderingspogingen ondernomen, maar geen daarvan is geslaagd. Ik geloof echter oprecht in de kansen op succes van deze laatste poging. Het bouwen aan onze toekomst moet op een solide basis gebeuren. Onderling respect van de partners en welwillendheid tegenover alle instellingen lijken mij essentiële prerogatieven. Bij alle ontmoetingen die erop gericht waren om ons dichter bij elkaar te brengen, werd, volgens mij, respect getoond voor deze essentiële principes

Bron : iris&you (nr 36, september 2019)