>>Coronavirus "Covid-19" : het ziekenhuisnoodplan is in werking gesteld !

Coronavirus : tips voor een goede hygiëne

Daar waar 2020 het jaar van de Rat is in China, begon het eerder onder het teken van het coronavirus. Het aantal landen waar nieuwe Covid-19 besmettingen worden vastgesteld, blijft thans stijgen... De epidemie is een pandemie geworden, en België is daarop geen uitzondering.

Als gezondheidsmedewerkers is het onze verantwoordelijkheid om aandachtig te blijven en alle nodige maatregelen te treffen teneinde de omvang van de epidemie te beperken en de openbare gezondheid te beschermen.

In geval van vermoeden van Covid-19

In geval van vermoeden van infectie is een eerste contact met een huisarts (telefonisch) aan te bevelen. Deze laatste zal de situatie beoordelen en passende maatregelen nemen, in overeenstemming met de aanbevelingen van Sciensano, het instituut voor volksgezondheid in België.

Hoe zit het met spoedgevallen ?

De Spoedafdeling van het UVC Brugmann blijft beschikbaar om verwezen patiënten te ontvangen en de nodige biologische onderzoeken uit te voeren voor het opsporen van virussen.

Naar aanleiding van de ontwikkeling van de epidemie, werd de werking van de Spoedafdeling van het UVC Brugmann zodanig aangepast opdat we patiënten die van besmetting worden verdacht, kunnen ontvangen. De spoeddiensten hebben op de sites Horta en Brien een aparte flow georganiseerd om patienten die ademhalingsproblemen hebben op te vangen. De isolatiemaatregelen (respiratoir) die nodig zijn bij onderzoek en behandeling van deze patiënten zullen worden ondernomen.

Om overdracht van het virus te vermijden, wordt elke patiënt die symptomen vertoont van het coronavirus (of is er iemand in uw nabije omgeving die ziek is) verzocht een mondmasker te dragen wanneer hij/zij zich naar de spoeddiensten begeeft. Hij/zij moet ook openbare plaatsen vermijden.

Hoe zit het met toegang tot het ziekenhuis ?

Vanaf zaterdag 14 maart 2020 en tot de opheffing van de maatregelen beperkt het UVC Brugmann de toegang tot zijn drie sites.

Vanaf maandag 27 april 2020 zijn alle patiënten die naar het ziekenhuis komen verplicht een masker te dragen en goede hygiënische reflexen in acht te nemen.

Hoe zit het met raadplegingen, technische onderzoeken en chirurgische ingrepen ?

Ten gevolge van de activatie van het ziekenhuisnoodplan op 14/03/2020, herbekijken wij het geheel van de raadplegingen, onderzoeken en ingrepen. Overeenkomstig de richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten worden alle afspraken vanaf 19 maart tot en met 10 mei 2020 geannuleerd.

Vanaf 11 mei 2020, staat het UVC Brugmann klaar om u te verwelkomen voor de geleidelijke hervatting van alle ambulante activiteiten op de 3 sites. 

Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) ?
Blijf thuis, bel uw huisarts en stel uw afspraak uit !

Betreffende de chirurgische ingrepen : de dringende ingrepen worden uitgevoerd. De geprogrammeerde ingrepen die een langere intensive care periode vereisen worden, indien ze na de periode van afzondering uitgesteld kunnen worden, niet uitgevoerd.

Hoe zit het met ziekenhuisbezoeken ?

Vanaf dinsdag 2 juni, zal het opnieuw mogelijk zijn om patiënten te bezoeken die in een niet-Covid-afdeling van het UVC Brugmann zijn opgenomen.
Voor een optimale bescherming van iedereen moet de bezoeker bepaalde regels te respecteren.

Bezoek aan gehospitaliseerde patiënten in een Covid-afdeling blijft tot nader order verboden.

N.B. : De gehospitaliseerde patiënten krijgen sinds 23 maart digitale tablets ter beschikking om met hun naasten te communiceren.

Onze Covid-19 telefonische helplines (7 dagen per week van 9u tot 17u) :

  • Psychologische steun : Bent u bezorgd over het dagelijkse Covid-19 nieuws ? Heeft u het moeilijk met de sociale afzondering ? Bent u zelf ziek of iemand uit uw naaste omgeving ? Maakt u zich zorgen ? Om u te helpen zich beter te voelen en beter om te gaan met de afzonderingsmaatregelen, organiseren de psychologen van het UVC Brugmann een telefoonpermanentie om naar u te luisteren en raad te geven. Bel het volgende nummer : +32 (0)2 477.20.30.
  • Telefoonlijnen voor families van patiënten met Covid-19 die werd opgenomen in het UVC Brugmann.

Wat kan ik doen ?

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van coronavirussen of andere virussen voorkomen : bezoek info-coronavirus.be voor meer informatie !

In deze periode van inperking is sociale afstand ook een essentieel wapen om de impact van het virus te beperken... Blijf dus thuis!

Vragen over het coronavirus Covid-19 ?

Er is een nationaal contactcenter opgezet om alle vragen over het coronavirus te beantwoorden : 0800.14.689.
Voor alle vragen kunt u ook een bericht sturen naar info-coronavirus@health.fgov.be.

Coronavirus Covid-19