>>Coronavirus "Covid-19" : belangrijke informatie en maatregelen genomen

Coronavirus Covid-19

Daar waar 2020 het jaar van de Rat is in China, begon het eerder onder het teken van het coronavirus. De epidemie is een pandemie geworden, en België is daarop geen uitzondering. Als gezondheidsmedewerkers is het onze verantwoordelijkheid om aandachtig te blijven en alle nodige maatregelen te treffen teneinde de omvang van de epidemie te beperken en de openbare gezondheid te beschermen. Sinds 14 maart 2020 is het ziekenhuisnoodplan in werking gesteld.

Op 16 oktober 2020 werd de overgang naar de fase 1B voor elk Brussels ziekenhuis (en 6 andere provincies) afgekondigd door de bevoegde autoriteiten naar aanleiding van de voortgang en voorspellingen in Brussel en heel België. In de praktijk betekent dit dat er tot 50% van de IZ bedden voorzien moeten worden voor Covid-patiënten, en vier maal deze hoeveelheid voor Covid niet IZ. Het ziekenhuis gaat dus opnieuw over naar de actiefase van het ziekenhuisnoodplan.
Ondanks alles wensen we zolang en zoveel mogelijk niet-Covid gerelateerde activiteit te behouden (consultatie, hospitalisatie, interventies, onderzoeken,…) om zo de regelmatige zorgen te kunnen verlenen aan onze patiënten.

In geval van vermoeden van Covid-19

Testing Covid-19

Hoe zit het met toegang tot het ziekenhuis ?

Hoe zit het met ziekenhuisbezoeken ?

Hoe zit het met ambulante activiteiten (raadplegingen en technische onderzoeken) ?

Hoe zit het met chirurgische ingrepen ?

Hoe zit het met spoedgevallen ?

Hoe zit het met de materniteit ?

Vragen over het coronavirus Covid-19 ?


In geval van vermoeden van Covid-19

In geval van vermoeden van infectie is een eerste contact met een huisarts aan te bevelen. Deze laatste zal de situatie beoordelen en passende maatregelen nemen.


Testing Covid-19

Samenvatting van het aanbod van screening op Covid-19 op de sites van het UVC Brugmann.


Hoe zit het met toegang tot het ziekenhuis ?

Vanaf maandag 27 april 2020 zijn alle patiënten die naar het ziekenhuis komen verplicht een masker te dragen en goede hygiënische reflexen in acht te nemen.


Hoe zit het met ziekenhuisbezoeken ?

Vanaf maandag 26 oktober 2020 is het verboden zijn bezoek te brengen aan de gehospitaliseerde patiënt in verpleegeenheden. Uitzonderingen kunnen worden gemaakt mits toestemming van de verpleegeenheid.

Laten we samenwerken om uw dierbaren en onze teams te beschermen !

Digitale tablets zijn beschikbaar voor gehospitaliseerde patiënten om met hun naasten te communiceren.


Hoe zit het met ambulante activiteiten (raadplegingen en technische onderzoeken) ?

Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers hebben we een reeks maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de hygiëne en de sociale afstandelijkheid worden gerespecteerd. Het patiëntencircuit werd aangepast om het zo vloeiend en veilig mogelijk te laten verlopen.
Teleconsulten worden in bepaalde disciplines, na toestemming van de patiënt, onderhouden en aangemoedigd.

Voor alle nieuwe afspraken zijn onze receptie- en secretariaatsdiensten (zie contactgegevens) toegankelijk om de vragen van patiënten en huisartsen te beantwoorden.

Tot nader order wordt geen enkele begeleider toegelaten tijdens raadplegingen en technische onderzoeken (tenzij met toelating).

Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) ?
Blijf thuis, bel uw huisarts en stel uw afspraak uit !


Hoe zit het met chirurgische ingrepen ?

Gezien de evolutie van de gezondheidssituatie kunnen lastminuteveranderingen worden overwogen.


Hoe zit het met spoedgevallen ?

De Spoeddienst blijft toegankelijk via de J.-J. Crocqlaan (Horta site) en de Britsierslaan (Brien site).

Begeleiders/bezoeken worden niet meer toegestaan binnen de Spoeddienst (behalve in uitzonderlijke gevallen, met toelating). Bedankt voor uw begrip!


Hoe zit het met de materniteit ?

Uw bevalling zal een kostbaar moment zijn dat we zo dicht mogelijk bij uw verwachtingen zullen leggen. We hebben echter de plicht om een kader te bieden zodat onze teams u opnieuw met sereniteit en in alle veiligheid kunnen begeleiden. Hieronder vindt u de beslissingen die genomen zijn om een ​​geschikte opvolging van uw zwangerschap te garanderen en tegelijkertijd een goede gezondheidsbescherming te garanderen :

  • De opvolgingen voor zwangerschappen en echo's worden behouden maar u mag niet vergezeld worden op raadpleging van een tweede persoon (begeleider).
  • De raadplegingen ter voorbereiding van de bevallingen en vroege prenatale gesprekken worden opgeschort tot en met 31 december 2020.
  • We laten de door u gekozen begeleider toe, die de enigste persoon is die bevoegd zal zijn u te mogen bezoeken tijdens de periode van uw ziekenhuisopname.
  • Zowel u als de door u gekozen begeleider dienen in aanwezigheid van het verplegend personeel een chirurgisch masker te dragen, ook tijdens de bevalling.

Meer details ?PDF


Vragen over het coronavirus Covid-19 ?

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van coronavirussen of andere virussen voorkomen : bezoek info-coronavirus.be voor meer informatie !
Er is een nationaal contactcenter opgezet om alle vragen over het coronavirus te beantwoorden : 0800.14.689.
Voor alle vragen kunt u ook een bericht sturen naar info-coronavirus@health.fgov.be.

Stop Covid-19

Coronavirus Covid-19 : team EIZ (site Brien)