>>Coronavirus "Covid-19" : belangrijke informatie en maatregelen genomen

Coronavirus Covid-19

Daar waar 2020 het jaar van de Rat is in China, begon het eerder onder het teken van het coronavirus. De epidemie is een pandemie geworden, en België is daarop geen uitzondering. Als gezondheidsmedewerkers is het onze verantwoordelijkheid om aandachtig te blijven en alle nodige maatregelen te treffen teneinde de omvang van de epidemie te beperken en de openbare gezondheid te beschermen. Sinds 14 maart 2020 is het ziekenhuisnoodplan in werking gesteld.

In geval van vermoeden van Covid-19

Testing Covid-19

Hoe zit het met toegang tot het ziekenhuis ?

Hoe zit het met ambulante activiteiten (raadplegingen en technische onderzoeken) ?

Hoe zit het met spoedgevallen ?

Hoe zit het met ziekenhuisbezoeken ?

Onze Covid-19 helpline

Vragen over het coronavirus Covid-19 ?


In geval van vermoeden van Covid-19

In geval van vermoeden van infectie is een eerste contact met een huisarts aan te bevelen. Deze laatste zal de situatie beoordelen en passende maatregelen nemen.


Testing Covid-19

 • PCR-tests (screening van de symptomatische patiënten doorverwezen door huisarts) :
  → Op schriftelijk verzoek van de behandelende arts.
  → Diagnostische tests worden uitgevoerd door huisartsen.
  Op de site Horta van maandag tot vrijdag (9u-12u en 13u-16u30), via de screeningcentra van de federale overheid (gelijkvloers van de polikliniek, gebouw Y).
  Op de site Brien van maandag tot vrijdag (9u-12u en 13u-16u30), via de screeningcentra van de federale overheid (gelijkvloers naast het labo).
 • Serologische tests (antilichaamonderzoek) :
  → Op schriftelijk verzoek van de behandelende arts.
  Op de site Horta van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 13u (dienst bloedafname, polikliniek Horta, gebouw Y).

Gaat u op reis naar het buitenland en moet u vooraf een PCR laten uitvoeren? Onze afnamecentra bieden de mogelijkheid om deze "pre-travel" test te realiseren.


Hoe zit het met toegang tot het ziekenhuis ?

Vanaf maandag 27 april 2020 zijn alle patiënten die naar het ziekenhuis komen verplicht een masker te dragen en goede hygiënische reflexen in acht te nemen.


Hoe zit het met ambulante activiteiten (raadplegingen en technische onderzoeken) ?

Overeenkomstig de richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten worden alle afspraken vanaf 19 maart tot en met 10 mei 2020 geannuleerd.
Vanaf 11 mei 2020, staat het UVC Brugmann klaar om u te verwelkomen voor de geleidelijke hervatting van alle ambulante activiteiten op de 3 sites. 

Heb je koorts en/of luchtwegklachten (zoals hoesten en ademhalingsmoeilijkheden) ?
Blijf thuis, bel uw huisarts en stel uw afspraak uit !


Hoe zit het met spoedgevallen ?

De Spoeddienst blijft toegankelijk via de J.-J. Crocqlaan (Horta site) en de Britsierslaan (Brien site).


Hoe zit het met ziekenhuisbezoeken ?

Vanaf dinsdag 2 juni, zal het opnieuw mogelijk zijn om patiënten te bezoeken die in een niet-Covid-afdeling van het UVC Brugmann zijn opgenomen.
Voor een optimale bescherming van iedereen moet de bezoeker bepaalde regels te respecteren.

Bezoek aan gehospitaliseerde patiënten in een Covid-afdeling blijft tot nader order verboden.

N.B. : De gehospitaliseerde patiënten krijgen sinds 23 maart digitale tablets ter beschikking om met hun naasten te communiceren.


Onze Covid-19 helpline (7 dagen per week van 9u tot 17u) :

De psychologen van het UVC Brugmann organiseren een telefoonpermanentie om naar u te luisteren en raad te geven. Bel het volgende nummer : +32 (0)2 477.20.30.

Helpline Covid-19


Vragen over het coronavirus Covid-19 ?

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u de verspreiding van coronavirussen of andere virussen voorkomen : bezoek info-coronavirus.be voor meer informatie !
Er is een nationaal contactcenter opgezet om alle vragen over het coronavirus te beantwoorden : 0800.14.689.
Voor alle vragen kunt u ook een bericht sturen naar info-coronavirus@health.fgov.be.

Stop Covid-19