>>Coronavirus "Covid-19" : beperkte toegang tot de sites van het ziekenhuis

Vanaf zaterdag 14 maart 2020 en tot de opheffing van de maatregelen, en in de huidige context Covid-19, beperkt het UVC Brugmann de toegang tot zijn sites. Bedankt voor uw begrip !

Parkings

De toegang tot de parkeerterreinen wordt voorbehouden voor onze werknemers met uitzondering van personen met beperkte mobiliteit, medische voertuigen en leveranciers die verbonden zijn aan de ziekenhuisactiviteit, en dit tot nader order.

Ingangscontrole

Om zo de instroom te kunnen controleren werd een systematische ingangscontrole ingesteld.

Het dragen van een mondmasker

Vanaf maandag 27 april 2020 en tot nader order zijn alle patiënten die naar het ziekenhuis komen verplicht een masker te dragen.

Toegang voetgangers

De gewoonlijke toegangswegen zijn in gebruik (tot nader order), met uitzondering van de voetgangersbrug tussen het UVC Brugmann en het UKZKF (Horta site), die gesloten zal blijven. Enkel het personeel en de patiënten van de materniteit die zich naar de dienst Neonatologie moeten begeven, mogen de loopbrug tussen beide instellingen gebruiken, via de passage die hiervoor is voorzien.

Beveiliging van de toegangen tot de gebouwen

Ten gevolge van het ministerieel besluit om het ziekenhuisnoodplan (ZNP) te activeren en om de stroom van de externen personen te beperken hebben wij voor een selectieve grendeling van de deuren geopteerd. De opening van deze deuren en de toegang tot de gebouwen is alleen nogelijk via het belsysteem of door het gebruik van de badge (voor het personeel).

Spoed

De Spoeddienst blijft toegankelijk via de J.-J. Crocqlaan (Horta site) en de Britsierslaan (Brien site).

Coronavirus : beperkte toegang tot de sites van het ziekenhuis