>>Coronavirus "Covid-19" : beperkte toegang tot de sites van het ziekenhuis

Vanaf zaterdag 14 maart 2020 en tot de opheffing van de maatregelen, en in de huidige context Covid-19, beperkt het UVC Brugmann de toegang tot zijn sites. Bedankt voor uw begrip !

Parkings

Vanaf 14 maart zal enkel het parkeerterrein van de polikliniek op onze site Horta toegankelijk zijn voor onze patiënten (uitgezonderd in het weekend) en dit tot nader order. De toegang tot de andere parkeerterreinen wordt voorbehouden voor onze werknemers met uitzondering van personen met beperkte mobiliteit, medische voertuigen en leveranciers die verbonden zijn aan de ziekenhuisactiviteit.

Ingangscontrole

Om zo de instroom te kunnen controleren werd een systematische ingangscontrole ingesteld. Om de veiligheid van onze patiënten en werknemers te garanderen, wordt iedereen die koorts heeft de toegang tot het ziekenhuis ontzegd. Sinds maandag 16 maart werd uw temperatuur gemeten aan elke ingang van onze sites.
Indien u koorts heeft, neem dan contact op met uw huisarts.

Toegang voetgangers

De gewoonlijke toegangswegen zijn in gebruik (tot nader order), met uitzondering van de voetgangersbrug tussen het UVC Brugmann en het UKZKF (Horta site), die gesloten zal blijven. Enkel het personeel en de patiënten van de materniteit die zich naar de dienst Neonatologie moeten begeven, mogen de loopbrug tussen beide instellingen gebruiken, via de passage die hiervoor is voorzien.

Beveiliging van de toegangen tot de gebouwen

Ten gevolge van het ministerieel besluit om het ziekenhuisnoodplan (ZNP) te activeren en om de stroom van de externen personen te beperken hebben wij voor een selectieve grendeling van de deuren geopteerd. De opening van deze deuren en de toegang tot de gebouwen is alleen nogelijk via het belsysteem of door het gebruik van de badge (voor het personeel).

Spoed

De Spoeddienst blijft toegankelijk via de J.-J. Crocqlaan (Horta site) en de Britsierslaan (Brien site).

Coronavirus : beperkte toegang tot de sites van het ziekenhuis