>>Opening van een Covid-19 herstelafdeling, speciaal uitgerust met revalidatieapparatuur

Eenheid 83 Covid

Sinds midden april werd op de Horta site een gespecialiseerde Covid-19 herstelafdeling geopend. Deze afdeling wordt samen beheerd door de Geriatrie, de Fysieke Geneeskunde en de Neuro-revalidatie en is gewijd aan de opvang van niet-pulmonale neurologische Covid patiënten (zonder symptomen) en de herstellende Covid-patiënten (bij wie een verlies van lichamelijke conditie werd vastgesteld) en/of die een revalidatie nodig hebben.

De nagestreefde doelstellingen voor de opening van deze afdeling zijn :

  • de patiënten een aangepaste zorg bieden, vooral op het gebied van neurologische, cardiopulmonale en locomotorische revalidatie, op voorwaarde dat ze hemodynamisch stabiel zijn en niet of slechts in geringe mate zuurstofafhankelijk ;
  • om te voorkomen dat patiënten die naar huis worden gestuurd, na een verblijf in een Covid-afdeling, zonder de aangepaste functionele zorg terug zouden hervallen.

Een specifieke opvang in de neurologische revalidatie

Na de lancering van het Ziekenhuisnoodplan werd al snel duidelijk dat de specifieke zorg, aangeboden aan patiënten in neurologische revalidatie, beter niet onderbroken werd vanwege het risico op de besmetting met dit coronavirus.

Bovendien leidt de langdurige bedrust die deze ziekte met zich meebrengt tot krachtverlies, loop- en evenwichtsstoornissen en verlies van de spiermassa. Het is dan ook ondenkbaar dat deze patiënten snel ontslagen kunnen worden zonder de zekerheid dat ze eerst weer voldoende autonomie kunnen opbouwen.

De nieuwe afdeling beschikt over specifieke fysiotherapeutische en ergotherapeutische apparatuur en kan rekenen op enthousiast medisch- en paramedisch personeel, met respect voor de specifieke regels voor ziekenhuishygiëne die gelden tijdens deze gezondheidscrisis. Er zijn ook vrijwilligers aanwezig in de afdeling om het verblijf van de patiënten aangenamer te maken (verdeling van de maaltijden, aanwezigheid aan hun zijde, discussies, afleiding door middel van lezen of gezelschapspelen, enz.).

Door de oprichting van deze eenheid kan de afdeling Neurologische Revalidatie bijdragen aan de gemeenschappelijke inspanning, vereist in de strijd tegen Covid-19 en helpt het ook het risico van een tweede besmettingsgolf binnen de bevolking te beperken, door te voorkomen dat patiënten die nog steeds besmet zijn, te vroeg naar huis zouden gaan naar omgevingen waar conventionele preventiemaatregelen niet kunnen worden toegepast

Ontslag van de patiënt :

  • Niet-besmettelijke neurologische patiënten worden overgebracht naar een conventionele afdeling voor Neurologische Revalidatie op de Horta site.
  • De genezen, niet-besmettelijke patiënten die een locomotorische-, cardiopulmonale of polypathologische revalidatie moeten verderzetten, worden overgebracht naar de Koningin Astrid site.
  • Het ontslag van patiënten naar huis gebeurt volgens de gebruikelijke regels (afhankelijk van de autonomie, de cognitieve en sociale status).
  • Patiënten van RVT die geen revalidatie nodig hebben en die genezen zijn, keren terug naar de RVT.

Eenheid 83 Covid