>>Hervatting van de consultaties in het UVC Brugmann : een veilige toegang tot de zorg is onze prioriteit !

Vanaf 11 mei 2020, staat het UVC Brugmann klaar om u te verwelkomen voor de geleidelijke hervatting van alle ambulante activiteiten op de 3 sites (Koningin Astrid, Brien, Horta).

Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers hebben we een reeks maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de hygiëne en de sociale afstandelijkheid worden gerespecteerd.

Het patiëntencircuit werd aangepast om het zo vloeiend en veilig mogelijk te laten verlopen : ontsmetting van de handen, verplicht dragen van een masker, vloermarkering, duidelijke bewegwijzering, scheiding van in- en uitgangen, aangepaste wachtkamers, vereenvoudigde administratieve formaliteiten, enz.

Ook de consultaties zullen gespreid worden om ervoor te zorgen dat de afstanden tussen de patiënten behouden blijven. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontsmetting van de consultatieruimtes en gemeenschappelijke zones. Deze maatregelen zijn alleen effectief als ze door iedereen worden nageleefd.

Iedere patiënt, waarvoor de consultatie werd uitgesteld sinds het begin van de lockdown, zal door het ziekenhuis worden gecontacteerd om de afspraak met voorrang te verplaatsen, volgens de beschikbaarheid. Teleconsulten worden in bepaalde disciplines, na toestemming van de patiënt, onderhouden en aangemoedigd. Voor alle nieuwe afspraken vindt u contactgegevens op onze website. Onze receptie- en secretariaatsdiensten zijn toegankelijk en staan klaar om de vragen van patiënten en huisartsen te beantwoorden.

Praktische richtlijnen voor de dag van uw consultatie :

  • Meld u 15 minuten op voorhand bij de ingang van het ziekenhuis. Na de controle van de toegangs-SMS, verzonden door het ziekenhuis, en alvorens de site te betreden, zal u gevraagd worden om uw handen te ontsmetten en uw beschermingsmasker op te zetten. Wij vragen u om alleen en zonder begeleiding te komen, behalve voor personen die hulp nodig hebben (persoon met beperkte mobiliteit, persoon die om fysieke of neuro-psychiatrische redenen niet zonder begeleiding kan blijven). Ter informatie: de parking voor de patiënten is tijdelijk gesloten.
  • Bij elke registratiezone voor uw consultatie zal u opnieuw gevraagd worden om uw handen te desinfecteren. U wordt dan naar een wachtkamer geleid waar de zorgverlener u zal komen ophalen. Aan het einde van uw consultatie wordt u naar de aangegeven uitgang geleid. Om redenen van sociale distantie wordt gevraagd dat de patiënt zich op het exacte tijdstip van zijn consultatie aanmeldt. Indien u te vroeg bent, vragen wij u om buiten te wachten.

PolikliniekPolikliniek : stop Covid !Polikliniek : stop Covid !

Stop Covid-19