>>Hervatting van de consultaties in het UVC Brugmann : een veilige toegang tot de zorg is onze prioriteit !

Ambulante : 1 begeleider per patiënt maar geen kind

Vanaf 11 mei 2020, staat het UVC Brugmann klaar om u te verwelkomen voor de geleidelijke hervatting van alle ambulante activiteiten op de 3 sites (Koningin Astrid, Brien, Horta).

Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers hebben we een reeks maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de hygiëne en de sociale afstandelijkheid worden gerespecteerd.

Elke patiënt die naar een consultatie gaat, kan door een persoon (geen kind) worden begeleid.

Het patiëntencircuit werd aangepast om het zo vloeiend en veilig mogelijk te laten verlopen : ontsmetting van de handen, verplicht dragen van een masker, vloermarkering, duidelijke bewegwijzering, scheiding van in- en uitgangen, aangepaste wachtkamers, vereenvoudigde administratieve formaliteiten, enz.

Ook de consultaties zullen gespreid worden om ervoor te zorgen dat de afstanden tussen de patiënten behouden blijven.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontsmetting van de consultatieruimtes en gemeenschappelijke zones.
Deze maatregelen zijn alleen effectief als ze door iedereen worden nageleefd.

Iedere patiënt, waarvoor de consultatie werd uitgesteld sinds het begin van de lockdown, zal door het ziekenhuis worden gecontacteerd om de afspraak met voorrang te verplaatsen, volgens de beschikbaarheid. Teleconsulten worden in bepaalde disciplines, na toestemming van de patiënt, onderhouden en aangemoedigd. Voor alle nieuwe afspraken vindt u contactgegevens op onze website. Onze receptie- en secretariaatsdiensten zijn toegankelijk en staan klaar om de vragen van patiënten en huisartsen te beantwoorden.

PolikliniekPolikliniek : stop Covid !Polikliniek : stop Covid !

Stop Covid-19