>>Gehospitaliseerde patiënten ? Bezoek toegelaten !

Gehospitaliseerde patiënten ? Bezoek toegelaten !

Sinds dinsdag 2 juni, en in overeenstemming met het besluit van de Nationale Veiligheidsraad, is het opnieuw mogelijk zijn om patiënten te bezoeken die in een niet-Covid-afdeling van het UVC Brugmann zijn opgenomen. De bezoeken vinden elke dag plaats van 16u tot 18u.

Voor een optimale bescherming van iedereen moet de bezoeker de volgende regels te respecteren:

  • Eén bezoeker per patiënt per dag.
  • De bezoeker mag maximaal een uur aanwezig zijn.
  • De bezoeker moet vrij zijn van symptomen (koorts, hoest...).
  • Draag een masker. Bezoekers moeten hun eigen masker meebrengen.
  • De hygiënevoorschriften en sociale afstand moeten worden gerespecteerd.
  • Kinderen zijn niet toegelaten.

Bezoek aan gehospitaliseerde patiënten in een Covid-afdeling blijft verboden.

Dank u voor uw begrip en uw hulp bij de bescherming van onze patiënten en onze teams.

Stop Covid-19