>>Covid-19 : de Brien site, een « hybride » site tijdens de eerste golf van de coronacrisis

Op het hoogtepunt van de eerste golf van de crisis besloot de ZCC van het UVC Brugmann om de Brien site in Schaarbeek om te vormen tot een "Covid free" site

Het doel hiervan was dubbel: enerzijds om het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen te reserveren voor bepaalde welomschreven zones op de Horta-site en anderzijds, om een acute locatie te behouden om niet-Covid-patiënten te ontvangen in een context waarbij alle opvangkanalen van de Horta-site onder druk stonden.

Voor de Brien site was de uitdaging groot, omdat het ook in de frontlinie stond voor het onthaal van Covid-patiënten.

Heel snel werd de site georganiseerd door de structuur van bepaalde diensten aan te passen, want ook al was het niet de bedoeling om Covid-patiënten op de Brien site te hospitaliseren, toch moest haar functie als lokaal ziekenhuis, specifiek voor deze site, in het noorden van Brussel worden verzekerd in de spoedafdeling, het operatiekwartier en de afdeling intensieve zorgen.

Er werden twee zorgkanalen voorzien, die tot vandaag naast elkaar bestaan. Hun doel? Zorgen voor de opvang van Covid vitale noodsituaties en daarnaast het behouden van een niet-Covid hospitalisatieruimte. Een dagelijkse uitdaging maar ook op langere termijn.

Dankzij de professionaliteit van de teams en de samenwerking tussen onze Horta en Brien-sites, kunnen we vandaag zeggen dat het "Covid free" project van Brien een echt succes is.

Aangezien het aantal niet-Covid-hospitalisaties beperkt was, stelden de teams van de Brien-site zich ter beschikking van de Covid-afdelingen op de Horta-site, een nieuwe samenwerking die in deze omstandigheden vanzelfsprekend leek.

Een knipoog naar de SMUR-teams op de Brien site die zich ook moesten aanpassen aan het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen in het kader van een pre-hospitalisatie geneeskunde.

Brien Covid-free : spoed / MUGBrien Covid-free : operatiekwartier
Brien Covid-free : operatiekwartierBrien Covid-free : EIZ