>>Beroerte : informatie → preventie...

AVC

Om redenen van inperking van de Covid-19-epidemie en in navolging van de richtlijnen van de federale overheid en de Belgische deelstaten, heeft het departement Neurorevalidatie beslist om de geplande activiteiten voor Wereldberoertedag te annuleren. De veiligheid van bezoekers, patiënten en personeel primeerde bij deze beslissing (zelfs wetende dat voorzichtigheid bij hand- en gereedschapshygiëne de belangrijkste factor is bij het veranderen van het verloop van de epidemie).

Jaarlijks lijden in ons land ongeveer 52 mensen per dag aan één cerebrovasculair accident. In België zijn 19.000 mensen het slachtoffer van een beroerte, waarvan 9.000 in de loop van het jaar overlijden en 6.000 mensen met een handicap, een tekort of een tekort. Bij UVC Brugmann gaat het om 500 opnames op de Stroke Unit.

Omdat deze pathologie elke 5 seconden in de wereld 1 persoon treft. De WHO roept pandemie op en verwacht dat de incidentie van beroerte zal toenemen van 16 miljoen in 2005 tot 23 miljoen in 2030.

Reden waarom 29 oktober, Wereldberoertedag, en het UVC Brugmann alle verpleegkundigen uitnodigen om op de hoogte te blijven en patiënten te informeren over de risico's en waarschuwingssignalen van een beroerte.

De meeste zijn ischemische beroertes, ook wel cerebrale ischemie genoemd, en ongeveer 90% van de beroertes wordt toegeschreven aan aanpasbare risicofactoren zoals hypertensie, zwaarlijvigheid, hoge bloedsuikerspiegel, roken, atriumfibrilleren en hyperlipidemie.

Hoge bloeddruk (BP) is waarschijnlijk de krachtigste risicofactor voor een beroerte. Studies hebben aangetoond dat de frequentie van en het risico op beroerte significant worden beïnvloed wanneer BP wordt verlaagd, en recent bewijs suggereert dat systolische bloeddruk <120 mm Hg het ideale doelwit kan zijn. Een andere krachtige risicofactor is atriumfibrilleren, dat onafhankelijk het risico op alle leeftijden vervijfvoudigt.

Oewel het waar is dat het risico op een beroerte toeneemt met de leeftijd, kunnen beroertes op elke leeftijd voorkomen. In 2018 was 34% van de mensen die in het UVC Brugmann werden opgenomen voor een beroerte jonger dan 65 jaar.

Bovendien kunnen complicaties na een beroerte levens veranderen en een grote sociaaleconomische impact hebben op de gezinseconomie. Veel voorkomende en ernstige complicaties zijn onder meer cerebraal oedeem, longontsteking, urineweginfectie, diepe veneuze trombose, depressie of andere emotionele en cognitieve veranderingen.

Voorlichting en preventie met behulp van evidence-based counseling zijn sleutelelementen bij het verminderen van het risico op en het aantal beroerte. Ondanks een verbeterd publiek bewustzijn van risicofactoren en waarschuwingssignalen van een beroerte, konden nog steeds te veel mensen - bijna 38% van de ondervraagden in 2018 geen risicofactoren identificeren en meer dan 27% kon geen waarschuwingstekens identificeren. Patiënten, vooral die in neuro-cardiovasculaire groepen met een hoog risico, voorlichten over het belang van beroerte-preventie en het kennen van de waarschuwingssignalen is essentieel om een ​​vroege en tijdige behandeling te bereiken en de resultaten te verbeteren. Het UVC Brugmann heeft een consultatie opgezet voor de therapeutische educatie van de patiënt die zowel aan een beroerte lijdt als aan een risico op neurocardiovasculaire aandoeningen.

Bij het minste waarschuwingsteken is er geen seconde te verliezen. Bel direct 112. Dit vergroot de overlevingskansen, aangezien de eerste zes uur cruciaal zijn.
Elke minuut telt!

Alle professionals moeten worden opgeleid in het snel herkennen van patiënten met tekenen die wijzen op een beroerte. Dit zou moeten leiden tot onmiddellijk transport naar de neurovasculaire afdeling met protocollen en procedures om een vroege behandeling van een beroerte te garanderen.