Videoreportage02/12/2015

>>VBVK & Karin Keppens (UVCB) stellen witboek voor in de zorg…

De Vlaamse beroepsvereniging voor verpleegkundig kaderpersoneel heeft onlangs een witboek uitgebracht. Hiermee wil de vereniging enkele belangrijke aandachtspunten aankaarten rond de uitoefening van het beroep van operationeel leidinggevende in de zorg. Bedoeling is dat leidinggevenden en directies inspiratie kunnen halen uit dit boek om de functie van operationeel leidinggevende te kaderen en te ondersteunen.
ZorgAndersTv sprak met Julien Libbrecht (voorzitter VBVK) en Karin Keppens (werkgroep ziekenhuizen VBVK en Directeur Verpleegkunde van het UVCB) over aanleiding tot, nood aan en doel van het witboek… [...]

Bron : ZorgAndersTv (01/12/2015)
Specialist : Karin Keppens (VPD)

Bekijk het videoverslag : www.zorganderstv.be/index.php/reportages/vbvk-stelt-witboek-voor-met-aandachtspunten-voor-beroep-van-operationeel-leidinggevende-de-zorg