Redactionele kolom31/01/2018

>>Ziekenhuizen, actoren met een maatschappelijke rol

Ziekenhuizen, actoren met een maatschappelijke rol

Men zegt weleens dat de missie van een universitair ziekenhuis drieledig is : klinische zorg, onderzoek en onderwijs. Het UVC Brugmann en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola (UKZKF) vervullen die drieledige missie professioneel, dynamisch en met een niet-aflatende inzet. Ik zou graag een vierde aspect toevoegen, dat ons eveneens in het bloed zit: onze maatschappelijke rol.

Een belangrijke socio-economische impact

De ziekenhuissector speelt een positieve en veelzeggende rol in het economische weefsel en op de arbeidsmarkt, en is sterk lokaal verankerd. Dat is niet anders voor het OSIRIS-centrum: het UVC Brugmann en het UKZKF creëren samen een economische activiteit van meer dan 500 miljoen euro in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en stellen meer dan 4.400 mensen tewerk. We zijn een economische partner en een openbare werkgever, twee aspecten van onze maatschappelijke rol die we moeten koesteren.

Volksgezondheid, een reële zorg en beslissende acties

Gezondheidsprofessionals in het ziekenhuis beperken zich niet tot de grenzen van dat ziekenhuis. Zo heeft een groep van 100 Brusselse artsen, onder wie meerdere artsen uit onze instellingen, recent de pen ter hand genomen en de beleidsmakers aangeschreven. De artsen wilden daarbij de (slechte) luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aankaarten en wijzen op de risico's voor de bevolking. Meteen stelden ze ook verschillende concrete en dringende maatregelen voor. De maatschappelijke missie van het ziekenhuis neemt bovendien nog heel wat andere vormen aan, zoals solidariteit met wie onvermogend is, duurzaam en ecologisch beheer, objectieve communicatie bij de ondersteuning van vaccinaties, en innovatieondersteuning. Iedereen heeft daarbij een rol te spelen.

Auteur : Francis de Drée, Algemeen Directeur van het UVC Brugmann
Bron : Osiris News (nr 47, juni-november 2017)