Nieuws in het kort14/09/2018

>>Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling

Het UVC Brugmann wenst een apothekersruimte ter beschikking te stellen, onder de vorm van een handelshuurovereenkomst, op het gelijkvloers van haar polikliniek, gevestigd Rommelaerelaan 14 te 1020 Brussel. Het pand omvat 150 m2 handelsruimte en 2 bergingen achteraan.

Om meer inlichtingen te bekomen of uw belangstelling te tonen, kan u zich wenden tot Lena Guilbert voor 28/09/2018 ten laatste.