Persartikel29/03/2019

>>Winter- of zomertijd ?

Winter- of zomertijd ?

De uurwijziging in de zomer en de winter werd ingevoerd om het effect van de seizoenen te compenseren. Ons sociaal ritme verandert immers niet meer in de loop van een jaar. De aanpassing van het slaap-waakritme (langer slapen of vroeger moeten opstaan) was echter niet voor iedereen zo gemakkelijk. Inmiddels weten we dat er niet enkel ‘chronotypes’ bestaan - bv. avondmens of ochtendmens -, maar ook verschillen wat betreft onze ‘biologische klok’.

Dit betekent dat sommige mensen zich makkelijker aan deze veranderingen van ‘tijdzone’ aanpassen. Een andere factor is de leeftijd. In het algemeen worden we meer ‘rigide’ met de jaren en kan onze flexibiliteit veranderen. Deze bepalende factoren (chronotype en flexibiliteit) spelen een belangrijke rol in onze tolerantie voor de uurwijziging of het ontbreken ervan.

De 28 EU-lidstaten zijn momenteel verdeeld in drie verschillende tijdzones. 80 % van de 4 miljoen personen in de Europese Unie die deelnamen aan een peiling over de afschaffing van de zomer- en wintertijdregeling is voorstander van de stopzetting. Zo zou de laatste tijdsverandering in ons land mogelijk gebeuren op 31 maart 2019. Dit voorstel van de Europese Commissie moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (afgevaardigden van de lidstaten).

Daarna moet elk land kiezen voor winter- of zomertijd. In het noordelijk halfrond zou het behoud van de wintertijd bv. als gevolg hebben dat er meer maanden zijn waarin het al om 7 u ‘s ochtends licht is.

Deze verandering, zowel het behoud van wintertijd als zomertijd, heeft echter niet enkel voordelen en vergt meer aanpassing. Een perfect compromis bestaat niet. We zijn levende wezens en hebben geen andere keuze dan ons aan te passen aan de fysieke belasting die onze planeet ons oplegt.

[...]

Bron : Le/De Brusseleir (01/02/2019)
Specialist : Prof. Daniel Neu (laboratoire du sommeil)

Volledige artikel : fr.calameo.com/read/001057645089cb2b2cdda?page=17