Bericht22/01/2020

>>Een leerstoel om de evolutie van mentale gezondheid van jongeren op volwassen leeftijd beter te voorspellen

Een leerstoel om de evolutie van mentale gezondheid van jongeren op volwassen leeftijd beter te voorspellen

Een nieuwe universitaire leerstoel 'Transitional Psychiatry in a World in Transition' van de ULB werd op 17 januari voorgesteld door het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, het Erasmusziekenhuis, het Universitair Ziekenhuis Brugmann (dienst Pyschiatrie) en de Dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg van de ULB. Een innovatief interdisciplinair project met een 'actie-onderzoek'-methodologie.

Het doel van de betrokken teams is drievoudig :

  • Het beter begrijpen van de behoeften van jongeren tijdens de meest kwetsbare periode van hun leven, in de late adolescentie en de vroege volwassenheid.
  • Om de onderbreking in de continuïteit van de zorg en de ondersteuning van de klinische afdelingen voor kinderen, jongeren en volwassenen, te compenseren.
  • Innoveren in de zorg voor jongeren, aangepast aan hun levensfase en aan de huidige tijd.

Hun methode? Deze richting maakt het mogelijk om interdisciplinaire onderzoeksprojecten uit te voeren met als doel de resultaten te vertalen naar het vakgebied, maar ook om onderwijs en kennis te delen betreffende overgangspsychiatrie, een vakgebied op het kruispunt van de zorg in de kinder- en volwassenenpsychiatrie. Een innovatieve aanpak, zowel inhoudelijk als formeel.

Risicofactoren in kaart brengen in de overgangstijd

In eerste instantie zullen de teams aspecten identificeren die kunnen bijdragen tot de psychopathologie tijdens de overgangsleeftijd, maar ook de elementen die aantonen dat een jongere de zorg zal moeten verderzetten om de juiste ondersteuning beter te plannen. In dit kader zullen onderzoekers (kinder)psychiaters verschillende groepen jongeren (tussen 17 en 20 jaar) ontmoeten die op zoek zijn naar psychiatrische of psychologische hulp, al dan niet afhankelijk van de jeugdzorg, en zullen ze verschillende psychologische, emotionele en sociale kenmerken beoordelen, evenals hun levensgeschiedenis, cognitieve capaciteiten en leervermogen, verslavingen, enz… Zij zullen gedurende twee à vier jaren opgevolgd worden op gebied van sociale integratie en autonomie, maar ook op gebied van een eventuele vraag naar psychiatrische zorg. Op basis van dit onderzoek zullen onderwijs- en kennisuitwisselingsactiviteiten worden ontwikkeld. Daarnaast zal preventieve bijstand worden voorgesteld of andere specifieke interventies voor jongeren en hun gezinnen om de overgang van de zorg te dekken.

Om meer te weten : huderf.prezly.com/recherche-action--innovation-pour-mieux-predire-levolution-de-la-sante-mentale-des-adolescents-a-lage-adulte