In memoriam31/01/2022

>>In memoriam Freddy Thielemans

In memoriam Freddy Thielemans

Met veel emotie heeft het UVC Brugmann kennis genomen van het overlijden van Freddy Thielemans, oud-burgemeester van de stad Brussel.

In september jongstleden heeft de revalidatiedienst van het UVC Brugmann zijn tuin ingehuldigd, een therapeutische plaats maar ook een plaats voor ontspanning en ontmoetingen gewijd aan de patiënten en hun naasten. De tuin kreeg de naam Jardin thérapeutique Freddy Thielemans uit erkentelijkheid voor al zijn steun bij de aanleg van de tuin.

Het UVC Brugmann betuigt zijn diepste medeleven aan zijn familie en naasten.

In memoriam Freddy Thielemans