Getuigenis :

Moeilijk om een verpleegkundig rapport te doen zonder zich te baseren op knelpuntoverdracht, het weerspiegelt het systematisch verpleegkundig handelen. Indien zich iets voordoet vindt men sporen van de handelingen terug; het is een bijkomende zekerheid. Knelpuntoverdracht is interessant omdat men een knelpunt kiest dat men laat volgen door acties en het resultaat. Als hoofdverpleegkundige, biedt dit me de mogelijkheid om mijn team op te volgen bij het doorgeven van hun informatie, ik help hen wanneer eer gegevens ontbreken.

Jacqueline Van Brusselen
Hoofdverpleegkundige (e83)


Jacqueline Van Brusselen

>>Knelpuntoverdracht

Een revolutie in het verpleegdossier
Communicatie – Kwaliteit – Duidelijkheid – Gebruik verpleegkundige diagnose
Interdisciplinariteit – Traceerbaarheid – Opvolging van zorgen – Objectiviteit – Reflectie
Verantwoordelijkheid – Eénzelfde taal – Professionalisme – Beroepsethiek
  • Knelpuntoverdracht heeft als doel relevante informatie over de patiënt te organiseren en te structureren om een duidelijk beeld van de patiënt te scheppen.
  • Het knelpunt is "belangrijke" informatie die een duidelijk beeld geeft van de toestand of de situatie van de patiënt op een welbepaald moment.
  • De geschreven nota's worden gestructureerd onder de vorm van knelpunten gevolgd door gegevens, acties en resultaten.
    Verpleegafdelingen Verpleegkundigen Vormingsdagen
2002 Psychiatrie 7 78 5
2006 Geneeskunde 2 44 5
2007 Intensieve 3 52 3
2007 Brien 4 57 7
2008 Astrid 4 58 10
2008 Geneeskunde 2 30 3
2009 Geriatrie - Revalidatie 7 48 3
2010 Heelkunde 5 11 3
2010 Materniteit 4 52 17,5
2010 Dialyse 1 22 5,5
Totaal   39 402 62