>>Huis Heizel

Huis Heizel

Het Huis Heizel maakt deel uit van de woonzorgcentra van het OCMW Brussel.

De instelling is bevoorrechte partner van het UVC Brugmann en is gelegen in een groen kader, dicht bij het Atomium en de site Horta.

Het onthaalt 131 bewoners, waarvan 45 in het rusthuis en 86 in het rust- en verzorgingstehuis.

10 bedden zijn voorbehouden aan comateuze patiënten (met een samenwerking tussen het Huis Heizel en de Stroke Unit van het UVC Brugmann).

Het Huis Heizel biedt aan de bejaarden een familiaal en functioneel kader.

Er werd een programma opgestart van herinrichtingswerkzaamheden, dit om tegemoet te kunnen komen aan de verschillende doelstellingen :

  • het aantal individuele kamers uitbreiden;
  • nieuwe leefruimtes creëren;
  • de gebruiksvriendelijkheid van de lokalen verhogen.

De instelling is erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder de nrs. ROB CA/3068 en RVT VS/BRU/132.

Praktisch

Huis Heizel
Adres : Heizelstraat, 3 te 1020 Brussel - tel. +32 (0)2 475.55.11
Website : www.huisheizel.be
E-mail : maisonheysel@cpasbxl.brussels

>>Partners, netwerken en geallieerde.