>> Het OSIRIS-centrum

Osiris, de Egyptische god Het UVC Brugmann vormt de centrale instelling van de grootste Brusselse ziekenhuiskern. Het UVC Brugmann en de met elkaar verwante instellingen zijn op de Horta site van Laken nauw verbonden met het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en stellen meer dan 3000 personen tewerk.

Hun spoeddiensten registreren 90.000 patiënten per jaar en hun poliklinieken jaarlijks meer dan 500.000 bezoeken.

Teneinde een naam te geven aan deze ziekenhuisgroepering van het noorden van Brussel en de zorg naar synergie tussen haar onderdelen (Horta, Brien, Koningin Astrid, UKZKF) te beklemtonen, werken de betrokken openbare instellingen voortaan onder de gemeenschappelijke standaard van OSIRIS.

OSIRIS is natuurlijk een knipoog naar de collega’s van HIS-IZZ (Hôpitaux IRIS Sud – IRIS Zuid Ziekenhuizen, uit te spreken als "ISIS") werkzaam in de samengesmolten ziekenhuizen van het zuiden van Brussel (Molière, Etterbeek-Elsene, Bracops en Baron Lambert).

OSIRIS is ook een afkorting voor "Organisation Septentrionale d’IRIS" (Noordelijke Organisatie van IRIS) waarvan de eerste lettergreep mogelijk een fonetische oproep tot overmoed uitmaakt.

OSIRIS is tenslotte een duidelijke zinspeling naar de onstuimige Egyptische god, broer en echtgenoot van ISIS, doch ook symbool van het noorden, de vruchtbaarheid, de vitale adem en de verrijzenis. Een heel programma op zich.

>>Partners, netwerken en geallieerde.