>>Logopedisten op de NKO-dienst

Site Victor Horta

De logopedisten op de NKO-dienst van de site Horta ontfermen zich over de spraak – en slikproblemen (dysfagie, zuigeling slikproblemen) bij volwassenen. De logopedische bijstand is over het algemeen verzekerd in bepaalde pre- en postchirurgicale behandelingen betreffende het aangezicht en het strottenhoofd.

De logopedische bilans dienen te worden voorgeschreven door een NKO arts,  die zal bepalen welk type pathologie moet worden behandeld. De logopedist stelt vervolgens een bilan op. De tussenkomst van het ziekenfonds voor logopedische behandelingen wordt beslist door de arts van het ziekenhuis. De duur van het verkrijgen van een eventueel akkoord varieert in functie van de pathologie.

Slikbeweging :

Na een evaluatie voor slikbewegingsstoornissen met een fibroscoop of een videofluoroscopie, stelt de logopedist een behandelingsplan op. Dit houdt de aanpassing van de voedingsgewoontes in, alsook het opstellen van een menu met aangepaste voeding (gemixte voeding, semi-vloeibare voeding, malse voeding, …) voor het behandelen van de tekortkoming in de slikfunctie. Hij betrekt de omgeving van de patiënt ook bij het verkrijgen van een betere levenskwaliteit. De logopedist stelt eveneens enkele oefeningen voor die de slikbeweging bevorderen, aan de hand van specifieke technieken.

Stemgebruik :

De logopedische revalidatie is vaak de basis van de behandeling van stemgebruik. Deze is vaak aanvullend aan een chirurgische behandeling. Ze zorgt voor een betere coördinatie tussen ademhaling en stemgebruik. Logopedische bijstand moet op regelmatige basis gebeuren en kan langdurig nodig zijn.  De analyse van de akoestische parameters van de stem is mogelijk dankzij een informaticaprogramma en efficient bij logopedische behandeling.

Site Paul Brien

Op de dienst NKO van de site Brien behandelen de logopedisten pathologiën zoals slikbewegingsstoornissen, stemproblemen, spraakproblemen, maar ook taal – , schrijf en wiskunde problemen bij kinderen en volwassenen.

Het team :

>>Logopedie.